Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 08.10.2018 Sirküler No: 2018/23 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) yayımlandı. Tebliğde, beklenenin aksine, taşıt araçları hariç tüm menkul kıymetlerin satış ve kiralama sözleşmeleri döviz veya dövize endeksli olarak düzenlenebileceği şeklinde bir düzenleme  yapılmıştır. Bilindiği üzere menkul kıymet tanımına mallar [...]

Sirküler Tarihi: 24.09.2018 Sirküler No: 2018/22   Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Değişikliğe göre, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için yapılan bildirimler, takip eden ikinci ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. Önceki yönetmelikte bu süre takip eden birinci [...]

Sirküler Tarihi: 17.09.2018 Sirküler No: 2018/21   Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) Karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser [...]

Sirküler Tarihi: 10.09.2018 Sirküler No: 2018/20 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra [...]

Sirküler Tarihi: 03.09.2018 Sirküler No: 2018/19   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) yayımlandı. Düzenlemeye göre, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile [...]

Sirküler Tarihi: 16.07.2018 Sirküler No: 2018/18   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) yayımlandı. Vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin olarak; 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir [...]

Sirküler Tarihi: 09.07.2018 Sirküler No: 2018/17   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 – Yeniden Değerleme Oranı belirlendi. 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel [...]

Sirküler Tarihi: 02.07.2018 Sirküler No: 2018/16   Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180630-13.pdf  

Sirküler Tarihi: 25.06.2018 Sirküler No: 2018/15 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/117 sayılı Bakanlar Kurulu Yayımlandı. 2018 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 30.06.2018 günü sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. İşverenlere Asgari Ücret Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün [...]

Sirküler Tarihi: 18.06.2018 Sirküler No: 2018/14   7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ yayımlandı. Sözkonusu Genel Tebliğde, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisinin [...]