Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

23 Haziran 2010 tarihli 57 nolu KDV sirkülerinde KDV Kanununun 30’ncu maddesinde yer alan “indirilemeyecek KDV” konusunda açıklamalar yapılmıştır. KDV Kanununun 30 uncu maddesinde; “Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez: a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen [...]

1.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2010/1) EK: Tebliğ 2.PASAPORT HARÇLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR: 20 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünde yer alan ve 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları [...]

1.5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ve (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ EK: Tebliğ

1.HAK VE ALACAK HACZİ YAPILMIŞ BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ HAKKINDA 2010-59 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-59 sayılı SGK Genelgesi 2.FAZLAYA İLİŞKİN HACİZLER HAKKINDA 2010-60 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-60 sayılı SGK Genelgesi 3.İŞ GÖREMEZLİK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ HAKKINDA 2010-66 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-66 sayılı SGK Genelgesi

1.İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA SGK TEBLİĞİ: EK: SGK Tebliği 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ: EK: SGK Tebliği 3.SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ: EK: SGK Yönetmeliği 4.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA [...]

1.İNŞAAT YAPI RUHSATININ MÜNHASIRAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ ADINA DÜZENLENMESİ HAKKINDA 56 NOLU KDV SİRKÜLERİ: 7 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 56 nolu KDV Sirkülerinde, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna ve indirimli oranda KDV [...]

12 nolu ÖTV Sirkülerinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalaryapılmıştır. EK: 12 nolu ÖTV Sirküleri 2.KULLANILMIŞ BİNEK OTOMOBİLLERİN SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPAN 54 NOLU KDV [...]

Yayımlanma  Tarihi   :  26.04.2010   10.3.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve serbest bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, serbest bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları, faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları, serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını, özel [...]

14 Nisan 2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : / /2010 Sayısı : KVK-16/2010-1 / Yatırım İndirimi – 10 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri [...]

1.GENEL BİLGİ: Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurup kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri zorunludur. Kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulup vergi dairesine gönderildiği şu günlerde kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir olumsuzluk [...]