Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 3.8323 3.8392
Euro 4.5316 4.5398
Sterlin 5.1423 5.1691
Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

5904 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ na eklenen geçici 5. Madde ile, maddede tanımlanan KOBİ’ lerin, maddede belirtilen şartlar dahilinde 31.12.2009 tarihine kadar gerçekleştirecekleri birleşmeler ile ilgili olarak;     Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil [...]

15 Temmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,     1.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listenin A ve B cetvellerinde yer alan akaryakıt ve yağ türü bazı maddelerin ÖTV tutarı 15.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.   2.KDV Oranlarını belirleyen 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 [...]

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Kanunun mükelleflere getirdiği avantajlardan yararlanmaları için yurtiçi ve yurtdışı varlıkların bildirim süreleri sona ermişti. 10 Temmuz 2009 Tarih [...]

01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2009-31.12.2009 döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 2.365,16 TL’dir.     Saygılarımızla.

A. Asgari Ücret: 01.07.2009-31.12.2009 Aylık (Brüt TL) 16 Yaşını Doldurmuş Olanlar 693,00 16 Yaşını Doldurmamış Olanlar 589,50 B. Sigorta Primine Esas Kazancın Alt (Taban) ve Üst (Tavan) Sınırı: 01.07.2009-31.12.2009 TL/Gün TL/Ay Alt Sınır (Taban) 23,10 693,00 Üst Sınır (Tavan) 150,15 4.504,50 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi hükmüne göre günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda [...]

16.06.2009 tarih ve 27260 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları belirlenmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ektedir. 16 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27260 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15081 Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak [...]

Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2009/3 seri no.lu Tahsilat İç Genelgesinde, 22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerin tecil edilemeyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı olarak vade getirilmiş olan ileri tarihli çeklerin artık senet olarak kabul edilerek Vergi Usul Kanununun reeskont konusundaki düzenlemeleri karşısında reeskonta tabi tutulup tutulmayacağı hususunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca 41 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.     Söz konusu sirküler ile çekin ödeme aracı olmasından [...]

1.GENEL BİLGİ: Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurup kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri zorunludur. Kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulup vergi dairesine gönderildiği şu günlerde kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir olumsuzluk [...]

Duyuru Sayı : 2009/25                                                                                            30.03.2009     Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının İndirilmesine İlişkin 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 29.03.2007 tarih ve 27184 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları 30.03.2009 tarihinden 30.06.2009 tarihine kadar % 18 ‘ den % 8 ‘e indirilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Bakanlar [...]