Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

31.12.2009 tarih ve 27449 sayıl Resmi Gazetede yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2009/1 sayılı kararı ile 2010 yılına ait asgari ücret aşağıdaki tablodaki tutarlar kadar tespit edilmiştir. 01.01.2010-30.06.2010 01.07.2010-31.12.2010 Günlük (Brüt TL) Günlük (Brüt TL) 16 Yaşını Doldurmuş Olanlar 24,30 25,35 16 Yaşını Doldurmamış Olanlar 20,70 21,60 01.01.2010-30.06.2010 01.07.2010-31.12.2010 Aylık (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.     [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır. Saygılarımızla. İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli; (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. Şaraplar üzerinden alınan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Şaraplar üzerinden maktu Özel [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit [...]

29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 393 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2009 yılında uygulanan miktarlar ve hadler, yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Saygılarımızla. İlgili Karara ulaşmak [...]

29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 273 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında (%2,2) artırılmıştır. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2009 takvim [...]

21.11.2009 tarih ve 27413 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:1) ile 21.11.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık tecil faizi oranı % 19 olarak belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.11.2009 tarihinden geçerli olmak üzere gecikme zammı oranı % 1,95 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla. İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 392 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.