Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

ÜCRETLERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİ 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı “Gelir Vergisi Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ücretler için geçerli gelir vergisi tarifesi 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak değiştirilmiştir. Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesi [...]

Söz konusu kanun ile başta vergisel olmak üzere birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmıştır. Yılbaşından geçerli olmak üzere değiştirilen ücretlere ilişkin gelir vergisi tarifesi ile yatırım indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarımız en kısa zamanda bilgilerinize sunulacaktır. Saygılarımızla. 1 Ağustos 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27659 GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI [...]

05 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan 2 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde gelir vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi ile ilgili olarak; -İstisna uygulaması ile ilgili işlemlerin 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olduğunun, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Serbest [...]

1.1 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE SGK TARAFINDAN YAYINLANAN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ EK: TEBLİĞ 2.VERGİ BORÇLULARININ KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN 398 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 02 Temmuz 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 398 nolu VUK Genel Tebliğinde, vergi borçlularının ilan edilmesi ile ilgili olarak; – 2010 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin [...]

23 Haziran 2010 tarihli 58 nolu KDV sirkülerinde, taşınmaz teslimlerinde KDV uygulamalarında ortaya çıkan tereddütlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1.Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle İlgili Açıklamalar 1.Müzayede Yoluyla Yapılan Taşınmaz Satışları İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz (konut veya daire, işyeri, arsa, arazi) [...]

23 Haziran 2010 tarihli 57 nolu KDV sirkülerinde KDV Kanununun 30’ncu maddesinde yer alan “indirilemeyecek KDV” konusunda açıklamalar yapılmıştır. KDV Kanununun 30 uncu maddesinde; “Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez: a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen [...]

1.YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2010/1) EK: Tebliğ 2.PASAPORT HARÇLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR: 20 Haziran 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünde yer alan ve 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarları [...]

1.5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ve (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ EK: Tebliğ

1.HAK VE ALACAK HACZİ YAPILMIŞ BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ HAKKINDA 2010-59 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-59 sayılı SGK Genelgesi 2.FAZLAYA İLİŞKİN HACİZLER HAKKINDA 2010-60 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-60 sayılı SGK Genelgesi 3.İŞ GÖREMEZLİK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ HAKKINDA 2010-66 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-66 sayılı SGK Genelgesi

1.İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA SGK TEBLİĞİ: EK: SGK Tebliği 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ: EK: SGK Tebliği 3.SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ: EK: SGK Yönetmeliği 4.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA [...]