Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

1.5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) ve (b) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR İLE HAK SAHİPLERİNİN TAHSİS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ EK: Tebliğ

1.HAK VE ALACAK HACZİ YAPILMIŞ BORÇLARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ HAKKINDA 2010-59 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-59 sayılı SGK Genelgesi 2.FAZLAYA İLİŞKİN HACİZLER HAKKINDA 2010-60 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-60 sayılı SGK Genelgesi 3.İŞ GÖREMEZLİK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ HAKKINDA 2010-66 SAYILI SGK GENELGESİ: EK: 2010-66 sayılı SGK Genelgesi

1.İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA SGK TEBLİĞİ: EK: SGK Tebliği 2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ: EK: SGK Tebliği 3.SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ: EK: SGK Yönetmeliği 4.DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA [...]

1.İNŞAAT YAPI RUHSATININ MÜNHASIRAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ ADINA DÜZENLENMESİ HAKKINDA 56 NOLU KDV SİRKÜLERİ: 7 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 56 nolu KDV Sirkülerinde, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna ve indirimli oranda KDV [...]

12 nolu ÖTV Sirkülerinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalaryapılmıştır. EK: 12 nolu ÖTV Sirküleri 2.KULLANILMIŞ BİNEK OTOMOBİLLERİN SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPAN 54 NOLU KDV [...]

Yayımlanma  Tarihi   :  26.04.2010   10.3.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve serbest bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, serbest bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları, faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları, serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını, özel [...]

14 Nisan 2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : / /2010 Sayısı : KVK-16/2010-1 / Yatırım İndirimi – 10 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri [...]

1.GENEL BİLGİ: Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurup kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri zorunludur. Kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulup vergi dairesine gönderildiği şu günlerde kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir olumsuzluk [...]

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, 04 Nisan 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/4 nolu Tebliğle, 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” de değişiklik yapılarak, gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapanlar veya [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 1 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde, Serbest Bölgeler Kanununda yer alan gelir vergisi stopaj teşviki konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; 1.Serbest bölgelerde [...]