Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Duyuru Sayı : 2009/25                                                                                            30.03.2009     Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının İndirilmesine İlişkin 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 29.03.2007 tarih ve 27184 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları 30.03.2009 tarihinden 30.06.2009 tarihine kadar % 18 ‘ den % 8 ‘e indirilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Bakanlar [...]

29.03.2007 tarih ve 27184 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tapu işlemleri üzerinden alınan binde 15 oranındaki tapu harcı 30.06.2009 tarihine kadar binde 5 ‘e indirilmiştir. Tapu harcı düşürülen işlemler aşağıdaki gibidir. 20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında [...]

25.03.2007 tarihinde yayımlanan 72 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 25.03.2009 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken 2008 yılı yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin verilme süresi 27.03.2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Saygılarımızla.

16.03.2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları belirlenmiştir. Söz konusu Kararda; 1-15.6.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı %18’den % 8’e indirilmiştir. Ancak mükellefler, indirimli orana tabi [...]

14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde; 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde; serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KV Kanununun 32. Maddesinden sonra gelmek üzere 32/A maddesi eklenmiştir. İndirimli kurumlar vergisi MADDE 32/A – (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans [...]

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KDV Kanununun 12., 29. ve geçici 17. Maddesinde değişiklikler yapılmıştır. 1.KDV Kanununun 12. maddesinde yapılan değişiklik: Eski Şekli Yeni Şekli Madde 12 – 1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya [...]

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 8’inci Madde eklenmiştir. Bu duyuruda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesinden yararlanmanın şartları ve prosedürü yukarıda yer alan Geçici 8’inci madde hükmü de dikkate alınarak açıklanmıştır. KISA ÇALIŞMA NEDİR? Kısa çalışma, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle [...]

20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliği ile daha önce yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.