Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

17 Ocak 2009 tarih ve 27113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 390 sıra no.lu VUK genel tebliğinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların, VUK gereğince 2008 yılı için yapılacak değerlemelere esas olmak üzere tespit olunan kurlar gösterilmiştir. Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde bu kurların uygulanacağı açıklamasına [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı 14.01.2009 tarihli duyurusunda aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. 1.Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresi içerisinde verecekleri kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannameleri üzerine tahakkuk ettirilecek amme alacaklarının vergi daireleri veznelerine nakden veya çek ile ödeme yapılması yerine ödemelerin tahsilata yetkili kılınan bankalar aracılığıyla yapmaları [...]

06.01.2009 tarih ve 27102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 nolu Gümrük Genel Tebliği ile Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi içerisinde ödenmemiş olan Devlete ait olup, gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğ metni aşağıdadır. Saygılarımızla. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) SERİ NO: 1 Amaç [...]

05.01.2009 tarihinde yayınlanan 39 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kasım/2008 dönemine ait olup 05.01.2009 tarihine kadar verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının verilme süresi 09.01.2009 tarihi saat 24,00’ a kadar uzatılmıştır. Saygılarımızla.

2009 yılında geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir: Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı TL 01.01.2009-30.06.2009 2.260,05 01.07.2009-31.12.2009 2.365,16 Saygılarımızla.

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 7. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 32 Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile araç devirlerinin Trafik Tescil Şube ve Büroları tarafından yapılmasına ilişkin 01.01.2009 tarihinde başlayacak süre 31.12.2009 tarihine ertelenmiştir. Dolayısıyla 2009 yılı içinde araç devir işlemleri noterler vasıtası ile yapılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 6.Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 271 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tarife, 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 8.700 TL’ye kadar % 15 22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL’nin [...]

Maliye Bakanlığı’nın 30.12.2008 tarihli Basın Açıklaması’nda; vergi borçlarının 18 ayda yıllık % 3 tecil faizi ile ödenmesine imkân sağlayan düzenleme kapsamında ilk taksitin ödeme süresinin 31 Aralık 2008 tarihi mesai saati bitiminde sona erdiği  belirtilmiştir. Bu düzenleme kapsamında borçları tecil ve taksitlendirilen mükelleflerin taksitlendirme ile sağlanan bu imkânı kaybetmemeleri açısından, ilk taksitlerini 31 Aralık 2008 [...]

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 15 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; Türk Lirası ve Kuruş kullanımında özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğe Göre;   A – Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar:   A.1 – 31.12.2008 [...]

27.12.2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazetede 389 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 333, 339 ve 365 nolu Veri Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen bazı amortisman oranları değiştirilmiş ve daha önce belirlenen amortisman listelerinde yer almayan bazı duran varlıklar listeye ilave edilmiştir.   Listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile [...]