Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

1.İNŞAAT YAPI RUHSATININ MÜNHASIRAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ ADINA DÜZENLENMESİ HAKKINDA 56 NOLU KDV SİRKÜLERİ: 7 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 56 nolu KDV Sirkülerinde, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde katma KDV istisnası ve indirimli KDV oranı uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna ve indirimli oranda KDV [...]

12 nolu ÖTV Sirkülerinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalaryapılmıştır. EK: 12 nolu ÖTV Sirküleri 2.KULLANILMIŞ BİNEK OTOMOBİLLERİN SATIŞINDA UYGULANACAK KDV ORANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPAN 54 NOLU KDV [...]

Yayımlanma  Tarihi   :  26.04.2010   10.3.1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve serbest bölgelerin yönetilmesi ve işletilmesine dair hususları, serbest bölgeler ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esasları, faaliyet ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, serbest bölgelere giriş, çıkış ve serbest bölgede ikamet ile ilgili hususları, serbest bölgelerdeki çalışma esaslarını, özel [...]

14 Nisan 2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : / /2010 Sayısı : KVK-16/2010-1 / Yatırım İndirimi – 10 İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri [...]

1.GENEL BİLGİ: Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurup kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri zorunludur. Kurumlar vergisi beyannamelerinin doldurulup vergi dairesine gönderildiği şu günlerde kurumlar vergisi mükelleflerinin herhangi bir olumsuzluk [...]

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, 04 Nisan 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/4 nolu Tebliğle, 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” de değişiklik yapılarak, gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapanlar veya [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 1 nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde, Serbest Bölgeler Kanununda yer alan gelir vergisi stopaj teşviki konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; 1.Serbest bölgelerde [...]

18 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27525 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından: TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/8) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek ve/veya tüzel kişi [...]

10 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27517 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/3) MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi [...]

05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2010/114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; •Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen Devlet memurlarına ödenecek harcırahlar belirlenmiş olup, bu harcırahlardan en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına ödenen günlük 101 TL, özel sektörde anılan ülkeye seyahat eden çalışanlara ödenecek vergisiz harcırah tutarı olarak uygulanabilecektir. Aşan kısım ücret olarak [...]