Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

10 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27517 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/3) MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para Kredi [...]

05 Mart 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2010/114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; •Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen Devlet memurlarına ödenecek harcırahlar belirlenmiş olup, bu harcırahlardan en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına ödenen günlük 101 TL, özel sektörde anılan ülkeye seyahat eden çalışanlara ödenecek vergisiz harcırah tutarı olarak uygulanabilecektir. Aşan kısım ücret olarak [...]

Sosyal Güvenlik Kurumunun 23.02.2010 tarih ve 2010-33 sayılı genelgesinde 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ve 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bilindiği üzere, 5.2.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 7 nci maddesi ile, 4447 [...]

53 nolu KDV Sirküleri ile Ocak 2010 döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak; -İndirilecek KDV Listeleri, -Yüklenilen KDV Listeleri, -Satış Faturaları Listeleri, -Gümrük (çıkış) beyannameleri listeleri İnternet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir. Konuya ilişkin açıklamaları 2010/9 nolu sirkülerimizde yapmıştık. Düzenlemenin en sıkıntılı tarafı sözkonusu listelere fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir [...]

04 Şubat 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 396 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Ba ve Bs formları ile ilgili 2010 yılından itibaren uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmıştır. ◦Kapsam: •Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. •Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de Ba-Bs bildirimi yapacaklardır. [...]

1.OCAK 2010 DÖNEMİNDEN İTİBAREN KDV İADE TALEPLERİNDE İNDİRİLECEK VE YÜKLENİLEN KDV LİSTELERİ İLE SATIŞ FATURALARI LİSTESİ VE GÜMRÜK BEYANNAMELERİ LİSTESİ İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEKTİR: 27 Ocak 2010 tarihinde yayınlanan 53 nolu KDV Sirkülerinde, KDV mükelleflerinin Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek [...]

22 Ocak 2010 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5946 sayılı Kanun ile Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 22 Mart 2010 tarihinden itibaren, yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden alınan binde 5 oranındaki ücret binde 1, serbest bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden alınan binde 5 oranındaki ücret binde 9 olarak uygulanacaktır. 2.ÖZELGE [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayıl Resmi Gazetede yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2009/1 sayılı kararı ile 2010 yılına ait asgari ücret aşağıdaki tablodaki tutarlar kadar tespit edilmiştir. 01.01.2010-30.06.2010 01.07.2010-31.12.2010 Günlük (Brüt TL) Günlük (Brüt TL) 16 Yaşını Doldurmuş Olanlar 24,30 25,35 16 Yaşını Doldurmamış Olanlar 20,70 21,60 01.01.2010-30.06.2010 01.07.2010-31.12.2010 Aylık (Brüt TL) Aylık (Brüt TL) [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2009 yılında uygulanan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 10 oranında artırılmıştır.     [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 10 oranında artırılmıştır. Saygılarımızla. İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.