Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli; (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir. Şaraplar üzerinden alınan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Şaraplar üzerinden maktu Özel [...]

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife ile 6 ncı maddesindeki (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları % 3,3 oranında artırılarak tespit [...]

29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 393 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2009 yılında uygulanan miktarlar ve hadler, yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Saygılarımızla. İlgili Karara ulaşmak [...]

29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 273 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında (%2,2) artırılmıştır. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2009 takvim [...]

21.11.2009 tarih ve 27413 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:1) ile 21.11.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık tecil faizi oranı % 19 olarak belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.11.2009 tarihinden geçerli olmak üzere gecikme zammı oranı % 1,95 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla. İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 392 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

30.09.2009 tarih ve 27362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun (Varlık Barışı Kanunu) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31.12.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler bu Kanundan yararlanabilmek için [...]

5904 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ na eklenen geçici 5. Madde ile, maddede tanımlanan KOBİ’ lerin, maddede belirtilen şartlar dahilinde 31.12.2009 tarihine kadar gerçekleştirecekleri birleşmeler ile ilgili olarak;     Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil [...]

15 Temmuz 2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla,     1.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listenin A ve B cetvellerinde yer alan akaryakıt ve yağ türü bazı maddelerin ÖTV tutarı 15.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.   2.KDV Oranlarını belirleyen 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 [...]