Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.     Söz konusu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.  

23.12.2008 tarih ve 27089 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan 111 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade yapılamayacak kısmı 2009 yılı için 13.000 YTL olarak belirlenmiştir.     Saygılarımızla.   Söz konusu Tebliğe [...]

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı 20 Aralık 2008 Tarihli ve 27086 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2008 yılı için %12 (on [...]

18.12.2008 tarih ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallarda uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 2008/3 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Kanunu İç Genelgesin ile; vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinde, sürenin bir kısmının (08.12.2008 – 14.12.2008) Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin ve doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla,  KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup [...]

İhtiyari beyanname ile beyan edilecek hisse senedi alım-satım kazançları için uygulanacak vergi oranı ile ilgili olarak 269 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.     Tebliğde;  2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun [...]

Bilindiği üzere 24.11.2008 tarih ve 2008 /58 sayılı duyurumuz ile 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.     06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğde de söz konusu duyurumuz [...]

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği ile hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati [...]

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği ile hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati [...]

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 7 seri nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; “Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliğinin ekinde yer alan “Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmesi”nde harç ve damga vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.   [...]