Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

16.03.2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları belirlenmiştir. Söz konusu Kararda; 1-15.6.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı %18’den % 8’e indirilmiştir. Ancak mükellefler, indirimli orana tabi [...]

14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde; 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 492 sayılı Harçlar Kanununun uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde; serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KV Kanununun 32. Maddesinden sonra gelmek üzere 32/A maddesi eklenmiştir. İndirimli kurumlar vergisi MADDE 32/A – (1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans [...]

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile KDV Kanununun 12., 29. ve geçici 17. Maddesinde değişiklikler yapılmıştır. 1.KDV Kanununun 12. maddesinde yapılan değişiklik: Eski Şekli Yeni Şekli Madde 12 – 1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya [...]

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 8’inci Madde eklenmiştir. Bu duyuruda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesinden yararlanmanın şartları ve prosedürü yukarıda yer alan Geçici 8’inci madde hükmü de dikkate alınarak açıklanmıştır. KISA ÇALIŞMA NEDİR? Kısa çalışma, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle [...]

20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliği ile daha önce yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin ilgili bölümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 40 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (Diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) ile işyeri hekimlerinin ne şekilde vergilendirileceği hususu ile hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyetine ve Sosyal Güvenlik Kurumu adına muayene katılım payı tahsil edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla. Söz konusu Sirkülere ulaşmak [...]

12.02.2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 112 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine yönelik teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması ile ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması gibi konularda açıklamalar yapılmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 2009/1 Seri No.lu İç Genelgesi yayınlanmıştır. Saygılarımızla. Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.