Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3611 5.3708
Euro 6.0997 6.1107
Sterlin 6.7728 6.8081
Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 21.04.2017 Sirküler No: 2017/34     Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı   02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2017 Sirküler No: 2017/33   Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı   20.04.2017 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu -91 No.lu Sirküleri ile; – 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2017 Sirküler No: 2017/32 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteği Hk T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :41481264-207.02-E. 1907457 Tarih: 04/04/2017 Konu : 2017/10 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2017-17 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2017 Sirküler No: 2017/31 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 31/03/2017 Sayısı : KVK-44 / 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 İlgili olduğu maddeler : Vergi [...]

Sirküler Tarihi: 23.03.2017 Sirküler No: 2017/30 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/90 Konusu: Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi [...]

Sirküler Tarihi: 16.03.2017 Sirküler No: 2017/29 2017 Yılında Uygulanacak İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Stopaj Teşviği GVK 297 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 297 16 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30009 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli [...]

Sirküler Tarihi: 16.03.2017 Sirküler No: 2017/28 İnşaat İşlerinde Düzenlenen Bazı Sözleşmelerin Damga Vergisi, Tapu Harçları ve KKDF Oranlarında Yapılan İndirimler Hk   15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer alan Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemeler aşağıdaki gibidir: İnşaat işlerine ilişkin bazı sözleşmeler, yapı denetim sözleşmelerinde damga vergisi oranı (0) sıfıra indirilmiştir. 3.09.2017 tarihine kadar konut [...]

Sirküler Tarihi: 16.03.2017 Sirküler No: 2017/27 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin 31.03.2017 Tarihine Kadar Gönderilmesi Gerekmektedir Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi Tarih: 9 Mart 2017 Gelir İdaresi Başkanlığı ÖNEMLİ DUYURU Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/26 31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Uygulanacak İşveren Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Konu: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği GENELGE 2017- 10 1- Genel Açıklamalar 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 13.03.2017 Sirküler No: 2017/25 Asgari Ücret Desteği Hakkında SGK Genelgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06-E. 1105696 Tarih: 27/02/2017 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE 2017-9 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27 nci maddesi ile 5510 [...]