Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 11.06.2018 Sirküler No: 2018/13   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) yayımlandı. 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır; Arsa karşılığı inşaat işlerinde “teslim” konusuna açıklık getirilmiştir. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme [...]

Sirküler Tarihi: 04.06.2018 Sirküler No: 2018/12 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) yayımlandı. Muhtasar beyanname ile SGK prim bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 1/10/2018 olarak belirlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlandı. Yatırım teşvik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine [...]

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3 Yürürlükten Kaldırılmıştır Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66 Yürürlükten Kaldırılmıştır KGK Tarafından TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Yayınlanmıştır KGK Tarafından TMS 2 Stoklar Yayınlanmıştır 7144 Sayılı Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır -Vergi Usul [...]

Sirküler Tarihi: 21.05.2018 Sirküler No: 2018/10 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarının Yurt İçi ÜFE oranında faiz ile yeniden yapılandırılması, Motorlu Taşıtlar Vergisinde , trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarında yapılandırma, Peşin ödemelerde Yurt [...]

Sirküler Tarihi: 14.05.2018 Sirküler No: 2018/09   Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c) yayımlandı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı Geçici Vergi Beyanname verme süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

Sirküler Tarihi: 07.05.2018 Sirküler No: 2018/08 2018/11674 sayılı BKK 5 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; GVK’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran %50 olarak tespit edilmiştir. VUK’nun Geçici 30 uncu Maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate [...]

Sirküler Tarihi: 09.04.2018 Sirküler No: 2018/07 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7104 SAYILI KANUN YAYINLANDI 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile arsa karşılığı inşaat işlerinde [...]

Sirküler Tarihi: 02.04.2018 Sirküler No: 2018/06 7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74’üncü maddesine “Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklendi. -Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin asgari ücretin aylık [...]

Sirküler Tarihi: 26.03.2018 Sirküler No: 2018/05 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 493) Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğuyla ilgili tebliğ yayımlandı. 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 12.03.2018 Sirküler No: 2018/04 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilecektir. (VUK md 223) Şirket kuruluşunun ticaret sicil [...]