Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.04.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile aşağıdaki malların katma değer vergisi oranı %8 e indirilmiştir. -Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen), -Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar), -Beko loder, -Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe [...]

06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.04.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile aşağıdaki malların katma değer vergisi oranı %8 e indirilmiştir.   -Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen), -Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar), -Beko loder, -Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2008 tarih ve 32101 sayılı genel yazısında; serbest bölgeye yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan; -yiyecek, -içecek, -temizlik maddeleri gibi eşyaların tesliminin,   Serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge işlem formu [...]

Gerçek kişilerce 2007 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı tutarı ne olursa olsun, bir kısmı belirli bir tutarı aşmaması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine tabi tutularak vergilendirildikleri için yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Menkul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.     TUTARI NE OLURSA [...]

11.02.2008 tarih ve 2008/9 sayılı duyurumuz ile taslağı hakkında bilgi verdiğimiz; 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun 27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   A-Kanunun 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile maddenin yürürlüğe girdiği 27.02.2008 tarihinden önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken [...]

26.02.2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde;   1-Konaklama tesislerinde KDV uygulamasıyla ilgili olarak;   Seyahat acentelerinin geceleme hizmetleri için verdikleri aracılık hizmetlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Seyahat acentelerinin düzenleyecekleri faturaların içeriğine ilişkin olarak 107 sıra no.lu KDV Genel Tebliği’nin C-2.3 bölümünün dördüncü paragrafında yer [...]

1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi dönemleri itibarıyla doğan ticari kârları üzerinden avans kâr payı dağıtabileceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğ ile yapılan bu düzenleme hakkında Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği tarafından Danıştay’ a dava açılmıştır. Danıştay 4. Dairesi’ nce alınan 18.10.2007 tarih ve E:2007/2364 sayılı karar ile tebliğde yapılan [...]

1-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesinde yer alan İnternet Vergi Dairesi’nde e-Beyannameye ilişkin olarak 01.02.2008 tarihli duyurusunda; Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır.   “Katma Değer Vergisi Beyannamesi “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” , “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler”, “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarına satırlar ayrıca “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV [...]

12 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan 66 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 14 Şubat 2008 Perşembe günü akşamına kadar verilmesi gereken Ekim, Kasım, Aralık/2007 dönemine ait dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 15 Şubat 2008 Cuma günü akşamına uzatılmıştır. Ödeme süresinde değişiklik söz konusu değildir.   Saygılarımızla.   66 nolu Gelir Vergisi Sirkülerine ulaşmak [...]

08 Şubat 2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2008/13186 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 3 üncü maddesi ile 32 sayılı kararın 8 inci maddesi “İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. [...]