Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile mükelleflerin 2009 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2008 yılı vergi değerlerinin, 2008 yılına ilişkin tespit edilen % 12 yeniden değerleme oranının yarısı olan % 6 (altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar belirlenmiştir.     Söz konusu Emlak Vergisi Kanunu Genel [...]

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 1/1/2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 1/1/2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.     Söz konusu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 1/1/2009 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir.     Söz konusu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınan özel iletişim vergisi tutarı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 1/1/2009 tarihinden itibaren 31,10 TL olarak uygulanacaktır.     Söz [...]

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.     Söz konusu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.  

23.12.2008 tarih ve 27089 sayıl Resmi Gazetede yayımlanan 111 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade yapılamayacak kısmı 2009 yılı için 13.000 YTL olarak belirlenmiştir.     Saygılarımızla.   Söz konusu Tebliğe [...]

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Tutarlara İlişkin 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı 20 Aralık 2008 Tarihli ve 27086 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2008 yılı için %12 (on [...]

18.12.2008 tarih ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallarda uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 2008/3 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Kanunu İç Genelgesin ile; vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinde, sürenin bir kısmının (08.12.2008 – 14.12.2008) Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin ve doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla,  KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup [...]