Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.7207 4.7292
Euro 5.5240 5.5339
Sterlin 6.2910 6.3238
Güncelleme Tarihi: 25.05.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekindeki % 8 KDV oranlı II sayılı listenin “B-DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 nci sırasının parantez içine “1618 sayılı Kanun hükümlerine göre [...]

Toplam 6 maddeden oluşan tasarının 1. Maddesi; maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla,   – İkmalen, – Re’sen ve – İdarece tarh edilen,   Vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezalarına ilişkin (İl özel idareleri [...]

06.02.2008 tarihinde yayımlanan 32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2007 yılına ilişkin olarak Şubat ayının sonuna kadar verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının verilme süresi 5 Haziran 2008 tarihine uzatılmıştır.     Saygılarımızla.     32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 381 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğde yer alan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.   Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 yılına ilişkin olarak düzenleyecekleri Ba [...]

31.12.2007 tarihi itibariyle yapılacak döviz değerleme kurlarının belirlendiği 380 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Saygılarımızla. 380 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları Ve Damga Vergisi Konulu 2008-6 No.lu Genelgeyi 15.01.2008 Tarihinde Yayımladı: Söz konusu genelgede özetle aşağıdaki hususlar açıklanmıştır. I-01/01/2008-31/12/2008 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları: 1-Özel Sektör [...]

KDV İade Alacaklarının Mahsup Edilebileceği Borçlara Kısıtlama Getirilmiştir: 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 107 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. “1.1. Mahsup Yoluyla İade Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile [...]

Duyuru Sayı : 2008/3                                                                                               09.01.2008  379 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ özet olarak aşağıda açıklanan konuları kapsamaktadır. 1-Kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında “Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da “Kıymetli Maden Satım Belgesi” düzenleme [...]

107 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği’nde;  tevkifat uygulaması, gümrük beyannamelerinin ibrazı, KDV oran uygulaması, 2008 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı ve KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bilindiği üzere 26.12.2007 tarih ve 2007/53 sayılı duyurumuz ile 107 [...]

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİ UZATTI:     29 Aralık 2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren; Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İç Ticaret 2007/2 sayılı Tebliğ’i; 26/12/2006 tarihli [...]