Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2922 5.3018
Euro 5.9886 5.9994
Sterlin 6.8256 6.8612
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 4 sıra nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme protokolleri gereğince, bankalar tarafından söz konusu kuruluşlara veya personeline ayni veya nakdi olarak yapılan “promosyon” ödemelerinin gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi yönünden nasıl değerlendirileceği hususunda açıklamalara yer verilmiştir.     [...]

20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı resmi gazetede 3 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiş ve aynı tebliğe bazı bölümler ilave edilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı resmi gazetede 387 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile 2008 yılı yeniden değerleme oranı % 12 olarak tespit edilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 51 seri nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi istisnası ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Sirkülere ulaşmak [...]

Sosyal Güvenlik Kurumu yalnızca 2008/Ekim ayına ilişkin olmak üzere, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalılara ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresini 30/11/2008 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 1/12/2008 tarihine kadar (1/12/2008 dahil) uzatmıştır.

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle işçiye, gazeteciye ve gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.     Yönetmelik hükümlerine göre;     -5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, -Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler [...]

“İstihdam paketi” olarak bilinen 5763 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 81’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren payının 5 puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanacağını hüküm altına almıştır. Söz konusu bent hükmünde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde %11 olan işveren payı %6 olarak [...]

13.11.2008 tarih ve 27053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde değişiklik yapılmıştır.   Aşağıdaki tabloda gelir türleri ve elde eden kişiler itibariyle eski ve yeni oranlar yer almaktadır.       Gelir Türü Geçici 67’nci Madde [...]

Yayınlanan 38 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 14 sıra nolu 5520 sayılı  Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2008 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.9,89 (yüzde dokuz virgül seksen dokuz ) olarak tespit edilmiştir.     Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.     Saygılarımızla.