Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

18.12.2008 tarih ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallarda uygulanan ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.     Saygılarımızla.     Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 2008/3 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Kanunu İç Genelgesin ile; vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinde, sürenin bir kısmının (08.12.2008 – 14.12.2008) Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin ve doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla,  KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup [...]

İhtiyari beyanname ile beyan edilecek hisse senedi alım-satım kazançları için uygulanacak vergi oranı ile ilgili olarak 269 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.     Tebliğde;  2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun [...]

Bilindiği üzere 24.11.2008 tarih ve 2008 /58 sayılı duyurumuz ile 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.     06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğde de söz konusu duyurumuz [...]

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği ile hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati [...]

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği ile hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için 28 Kasım 2008 günü mesai saati bitimine kadar belirlenmiş olan başvuru süresi 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati [...]

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 7 seri nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; “Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yönetmeliğinin ekinde yer alan “Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmesi”nde harç ve damga vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.     Saygılarımızla.   [...]

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları aşağıda açıklandığı gibi düzenlemiştir.   1.Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Yurtdışında Bulunan Varlıklarının Beyanı:   Gerçek veya tüzel kişilerce, 1 [...]

22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri no’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin değişiklikler yapılmış olup ayrıca 16 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğini yürürlükten kaldırarak “Standart Yakıt Deposu” tanımında da değişiklikler yapılmıştır.     Saygılarımızla.     Söz konusu Genel tebliğe [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 4 sıra nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme protokolleri gereğince, bankalar tarafından söz konusu kuruluşlara veya personeline ayni veya nakdi olarak yapılan “promosyon” ödemelerinin gelir vergisi ve veraset ve intikal vergisi yönünden nasıl değerlendirileceği hususunda açıklamalara yer verilmiştir.     [...]