Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularda kullanacağı dilekçe örneği Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanmıştır. Söz konusu dilekçe örneği aşağıdadır.   Saygılarımızla.

30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılacak mallarda istisna uygulaması ve 1 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere  ilişkin açıklamalar yapılmıştır.   Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.   Saygılarımızla.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacaklarının talep edilmesi halinde tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin B Seri 4 Sıra nolu Tahsilat Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğe göre;     01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 29 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince [...]

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aşağıda yer alan yönetmelik ve tebliğleri yayımlamıştır.   28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler;   — Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği — Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği   27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler;   — Alt [...]

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu ile belirlenen ve 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak prim oranları aşağıda görüldüğü gibidir.     5510 SAYILI KANUNA GÖRE YENİ SİGORTA PRİM ORANLARI SİGORTA KOLLARI PRİM ORANLARI % GENEL SİGORTALI İŞVEREN DEVLET Kısa Vadeli Sigorta Kolları (1) 1-6,5 – 1-6,5 – Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 20 9 [...]

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin 2.2.1. ayrımında aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süreleri yeniden düzenlenmiştir.     01 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 [...]

2003 yılında stopaj yoluyla ödenen ve 2003 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde mahsup imkanı tanınmayan fon paylarının iade imkanı doğmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 13 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile iade işleminin nasıl yapılacağını açıklamıştır. Sirkülerde yapılan açıklamalar göre; 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla 4842 sayılı Kanunun geçici [...]

2008 yılı üçüncü geçici vergi dönem sonu işlemlerinde uygulanacak döviz kurları T.C. Merkez Bankasının 26.09.2008 tarih ve 2008/191 no.lu Bülteni ile belirlenerek 27.09.2008 tarihli 27010 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen aşağıdaki kurlardır.     DÖVİZ        DÖVİZ        EFEKTİF   EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ 1 ABD DOLARI                          1.2316       1.2375          1.2307       1.2394 1 AVUSTRALYA DOLARI              [...]

Yayınlanan 70 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 2. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 18 Ağustos 2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyanname ekinde yer alan 2007 hesap dönemine ilişkin Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun da aynı süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.   Öte yandan, beyanname verme süresinin [...]

“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” un 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile verilmesi gerekmektedir.   Bilindiği üzere 2007 yılı yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile birlikte verilmesi gereken “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” un verilme süresi 2 nolu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği ile 2. [...]