Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2922 5.3018
Euro 5.9886 5.9994
Sterlin 6.8256 6.8612
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Duyuru Sayı : 2008/36                                                                                            24.07.2008     04.07.2008 Tarihinde Gönderilen 2008/32 Sayılı Duyurumuza İlişkin Düzeltme: 04.07.2008 tarihinde gönderilen 2008/32 sayılı “Mali Tatil Nedeniyle Süresi Uzayan Yükümlülükler” konulu duyurumuzun 5.maddesinde mali tatil nedeniyle süresi uzayan vergilerin ödemelerinin son günü sehven 31 Temmuz 2008 olarak belirtilmiştir. Mali tatil nedeniyle süresi uzayan vergilerin ödemelerinin son günü 30  Temmuz 2008’dir. [...]

11 Temmuz 2008 tarih ve 26933 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğde; 5766 sayılı kanunla yapılan değişikliklere, ihracat teslimlerine ilişkin komisyonlara, yolcu beraberi eşya ihracında iade edilecek vergi tutarına ve 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.     Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamalar:     a)Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin [...]

01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret brüt tutarları aşağıda görüldüğü gibidir.     16 Yaşını Doldurmuş İşçiler 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler Günlük YTL 21,29 18,02 Aylık YTL 638,70 540,60     01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren SSK prim taban ve tavan tutarları aşağıdaki gibidir.     Taban (Alt Sınır) Tavan (Üst Sınır) Günlük [...]

5766 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Söz konusu Kanun 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunu ile diğer Kanunlarda da bazı değişiklikler yapmıştır. Kanunla yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler konu başlıkları halinde aşağıdaki gibidir:     1-Maliye Bakanlığı’na vatandaşların bazı hizmetlerden yararlanabilmeleri için [...]

5766 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanunu ile diğer Kanunlarda da bazı değişiklikler yapmıştır. Kanunla yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler konu başlıkları halinde aşağıdaki gibidir:   1-Maliye Bakanlığı’na vatandaşların bazı hizmetlerden yararlanabilmeleri için vergi borcu [...]

26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlan “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören 5763 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddelerle prim affı getirilmiştir.   Yapılan düzenleme, borçlarını 2006 yılında çıkarılan 5458 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandıranlardan taksitlerini ödeyememiş olup yapılandırmaları bozulmuş olanları [...]

2007 ve 2008 yıllarına ait Ba ve Bs formlarının verilme süresinin uzatılmasına ilişkin 34 ve 35 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri 30.05.2008 tarihinde yayınlandı.   2007 yılına ait Ba ve Bs formlarının verilme süresi 34 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 05.09.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.   2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, [...]

382 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI   382 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30 Mayıs 2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğ ile;   – Özel kartlar veya yemek çekleri kullanılmak suretiyle lokanta veya restoranlarda verilen hizmetlere ilişkin belge düzeni,   – Özel kartlar kullanılarak yapılan şehir içi yolcu taşımacılığında belge [...]

Kamuoyunda “İstihdam Paketi” olarak bilinen “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören 5763 sayılı Yasa” 26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yasada 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeler ile prim affı da getirilmiştir.   Yapılan düzenleme, borçlarını 2006 yılında çıkarılan 5458 sayılı Kanuna göre yeniden [...]

Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhalarını onaylatmak ve işyerlerine asmak zorundadırlar. Vergi levhaları;   Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları Vergi Dairelerine, Defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış [...]