Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

06.02.2008 tarihinde yayımlanan 32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2007 yılına ilişkin olarak Şubat ayının sonuna kadar verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının verilme süresi 5 Haziran 2008 tarihine uzatılmıştır.     Saygılarımızla.     32 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

2007 ve 2008 yıllarına ilişkin olarak verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının düzenlenmesine ve verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 381 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğde yer alan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.   Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 yılına ilişkin olarak düzenleyecekleri Ba [...]

31.12.2007 tarihi itibariyle yapılacak döviz değerleme kurlarının belirlendiği 380 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Saygılarımızla. 380 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları Ve Damga Vergisi Konulu 2008-6 No.lu Genelgeyi 15.01.2008 Tarihinde Yayımladı: Söz konusu genelgede özetle aşağıdaki hususlar açıklanmıştır. I-01/01/2008-31/12/2008 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları: 1-Özel Sektör [...]

KDV İade Alacaklarının Mahsup Edilebileceği Borçlara Kısıtlama Getirilmiştir: 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 107 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği; 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. “1.1. Mahsup Yoluyla İade Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile [...]

Duyuru Sayı : 2008/3                                                                                               09.01.2008  379 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ özet olarak aşağıda açıklanan konuları kapsamaktadır. 1-Kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi verilen yetkili müesseselere; 1/3/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, kıymetli maden alımında “Kıymetli Maden Alım Belgesi”, satımında da “Kıymetli Maden Satım Belgesi” düzenleme [...]

107 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği’nde;  tevkifat uygulaması, gümrük beyannamelerinin ibrazı, KDV oran uygulaması, 2008 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı ve KDV Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bilindiği üzere 26.12.2007 tarih ve 2007/53 sayılı duyurumuz ile 107 [...]

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİ UZATTI:     29 Aralık 2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren; Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İç Ticaret 2007/2 sayılı Tebliğ’i; 26/12/2006 tarihli [...]

Bakanlar Kurulu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan ve 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifesini aşağıda görüldüğü gibi belirlemiştir.     7.800  YTL’ye kadar                                                                  % 15 19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası                         % 20 44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası                       % 27 [...]

Katma Değer Vergisi Kanunu ve ekli listelerde yer alan mal ve hizmetler ile diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı; bu konuda düzenleme yapan eski Kararnameleri yürürlükten kaldırarak tek Kararnamede [...]