Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.2601 5.2696
Euro 5.9335 5.9442
Sterlin 6.7268 6.7618
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

14.05.2008 tarihinde yayınlanan 65 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile 2008/1. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 16.05 2008 Cuma akşamına kadar uzatılmıştır.   Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

5754 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

21.04.2008 tarihinde yayınlanan 10 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2008 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,39 olarak tespit edilmiştir.  

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılan duyuruya göre; 2 nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Tebliğ ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.   Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmesi gereken Transfer Fiyatlandırması,     Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formların verilme süresi 2008 yılı ikinci [...]

15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.05.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 2008/13459 sayılı Karar ile kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı, kambiyo satış tutarı üzerinden sıfır olarak belirlenmiştir.     Karara ulaşmak için tıklayınız.

13.04.2008 tarih ve 26846 sayılı Resmi Gazete’de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayınlanmıştır. Yayınlanan karar ile;   – 01.01.2009 tarihinden itibaren, serbest bölgelerde faaliyette bulunmayan tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin birbirleriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda [...]

06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.04.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile aşağıdaki malların katma değer vergisi oranı %8 e indirilmiştir. -Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen), -Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar), -Beko loder, -Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe [...]

06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 07.04.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile aşağıdaki malların katma değer vergisi oranı %8 e indirilmiştir.   -Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen), -Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makine ve cihazlar), -Beko loder, -Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve [...]

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2008 tarih ve 32101 sayılı genel yazısında; serbest bölgeye yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan; -yiyecek, -içecek, -temizlik maddeleri gibi eşyaların tesliminin,   Serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge işlem formu [...]

Gerçek kişilerce 2007 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı tutarı ne olursa olsun, bir kısmı belirli bir tutarı aşmaması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine tabi tutularak vergilendirildikleri için yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Menkul sermaye iratlarının yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.     TUTARI NE OLURSA [...]