Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 4.8357 4.8444
Euro 5.6599 5.6701
Sterlin 6.4012 6.4345
Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası (31.12.2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30.06.2006 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01.06.2005-31.05.2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar) bulunan mükelleflerin Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 17 [...]

2005 yılına ait elektronik ortamda gönderilecek form Ba ve form Bs’ler, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 350 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Eylül 2006 sonuna kadar verilebilecektir.     350 nolu VUK Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

20.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenleyen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

5458 sayılı Kanun uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 30 Haziran 2006 gününün mesai saati sonuna kadar uzatılmış olup konu  hakkındaki 16-373 sayılı SSK İç Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 16 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   [...]

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark ile alış ve itfa bedelleri arasındaki fark ve dönemsel getiriler üzerinden % 15 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.     Hazine tarafından yurt içinde ihraç edilen tahvil [...]

4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi yapan mükelleflere ödenen istihkaklar üzerinden hesap dönemi içinde indirim oranı uygulanmaksızın tevkif edilen vergilerin, hesap dönemi sonu itibariyle 4325 [...]

Özellikle ihale konusu işlere ait asgari işçilik oranlarının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespitine ilişkin 16-374 sayılı SSK Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. Konuya ilişkin 46 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla