Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.3095 6.3208
Euro 7.3766 7.3899
Sterlin 8.2946 8.3379
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede 2006/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayınlandı. Komisyon kararına göre 2007 yılında uygulanacak asgari ücretler aşağıdaki gibidir.   1) 16 yaşından büyükler için:   Günlük Aylık 01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında 18,75 YTL 562,50 YTL 01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 19.50 YTL 585,00 YTL   [...]

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298.nci maddesinin 1.bendi aşağıdaki gibidir;     “Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100′den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10′dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon [...]

Her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası (31.12.2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30.06.2006 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01.06.2005-31.05.2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar) bulunan mükelleflerin Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 17 [...]

Her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası (31.12.2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30.06.2006 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01.06.2005-31.05.2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar) bulunan mükelleflerin Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 17 [...]

2005 yılına ait elektronik ortamda gönderilecek form Ba ve form Bs’ler, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 350 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Eylül 2006 sonuna kadar verilebilecektir.     350 nolu VUK Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

20.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenleyen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

5458 sayılı Kanun uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 30 Haziran 2006 gününün mesai saati sonuna kadar uzatılmış olup konu  hakkındaki 16-373 sayılı SSK İç Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 16 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   [...]

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark ile alış ve itfa bedelleri arasındaki fark ve dönemsel getiriler üzerinden % 15 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.     Hazine tarafından yurt içinde ihraç edilen tahvil [...]