Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

17.11.2007 tarihi ve 26703 sayıl Resmi Gazetede yayınlanan 377 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2007 yılı yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı aşağıda belirtilen ve 2007 ile 2008 yıllarında uygulanacak bazı indirim, vergi ve cezaların tespitinde kullanılmaktadır.     2006 yılından 2007 yılına devreden teşvik belgeli yatırım indirimi [...]

14.11.2007 tarihinde yayınlanan 65 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile; Temmuz, Ağustos, Eylül /2007 dönemine ait üçüncü üç aylık Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 16.11.2007 Cuma akşamına kadar uzatılmıştır. Ödeme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.     65 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.       Saygılarımızla.

10.10.2007 tarih ve 2007/38 nolu duyurumuzda yayınlanmak üzere Başbakanlığı gönderildiği açıklanan 376 nolu V.U.K. Genel Tebliği 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 38 nolu duyurumuzda hangi mükelleflerin hangi beyannamelerini ne zamandan itibaren elektronik ortamda vermek zorunda oldukları açıklanmış olduğundan bu duyurumuzda buna ayrıca yer verilmemiştir.     376 nolu V.U.K.Genel Tebliğin tam metnine [...]

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 9 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile üçüncü Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 4,54 olarak açıklanmıştır.     Üçüncü geçici vergi döneminde 2006 yılı kazancının yetersiz olması nedeniyle kullanılamayan teşvik belgeli (GVK mülga ek 1-6 maddeleri) yatırım harcamalarından kaynaklanan yatırım indirimi hakları % 4,54 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı [...]

Yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 376 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre;     Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir  Vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.     [...]

30.09.2007 tarihi itibariyle yapılacak döviz değerlemelerinde aşağıda yer alan T.C. Merkez Bankasının 28.09.2007 tarihinde saat 15,30’ da belirlenen kurların kullanılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığının da aynı kurları VUK tebliği olarak yayınlaması beklenmektedir.     Saygılarımızla.       28 EYLÜL 2007 GÜNÜ SAAT 15:30′DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI     Indicative Exchange [...]

26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı resmi gazetede “506 sayılı kanunun ek 5 inci maddesinin IV numaralı bendinin uygulanması hakkında tebliğ’ de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ” yayınlanmıştır.   Esas tebliğ’ de değişiklik yapan tebliğe göre 2007/Mart ile Temmuz/2007 dönemine ait olmak üzere “3” numaralı belge türünde düzeltme amacıyla verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, en [...]

Firmamız denetçilerinden SMMM Levent Etkesen tarafından hazırlanan “Gelir Vergisi Kanununda Örtülü Kazanç” konulu makale internet sitemizde yayınlanmıştır.   Gelir Vergisi Kanunu’nda Örtülü Kazanç konulu makalenin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

20.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede 105 nolu KDV Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ ile belirlenen hususlara aşağıda özet olarak yer verilmiştir.     01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. 01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde bunları doğrudan slab, bilet, külçe gibi [...]

I sayılı listenin 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “2 – a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,   b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup [...]