Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.3095 6.3208
Euro 7.3766 7.3899
Sterlin 8.2946 8.3379
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi yapan mükelleflere ödenen istihkaklar üzerinden hesap dönemi içinde indirim oranı uygulanmaksızın tevkif edilen vergilerin, hesap dönemi sonu itibariyle 4325 [...]

Özellikle ihale konusu işlere ait asgari işçilik oranlarının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca tespitine ilişkin 16-374 sayılı SSK Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Sürekli damga vergisi mükellefleri ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde, keyfiyeti bir yazı ile vergi dairesine bildirmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. Konuya ilişkin 46 nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

5084 sayılı Kanun ve 5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenen bazı illeri kapsayan teşvik uygulamasının unsurlarından biri olan sigorta primi işveren hissesi teşviki hakkında açıklamaların yer aldığı 16-375 sayılı SSK Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

ÖTV’ye tabi taşıt aracı satışlarında ÖTV matrahına ilişkin açıklamaların yer aldığı 2 nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti 1 Temmuz 2006 tarihinde başlayan mükelleflerin yapacakları işlemler ile açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara ilişkin 7 nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ve diğer bazı konularda açıklamaların yer aldığı 99 nolu KDV Genel Tebliği Taslağının tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından 29.09.2005 tarihli, 25951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” eki listenin ilgili bölümlerine eklenmek üzere, 33 işkoluna ilişkin olarak yeni belirlenmiş olan asgari işçilik oranları, 22.06.2006 tarihli, 26206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, konuya ilişkin 16-377 sayılı [...]

Vergi Usul Kanununun cezalar ile ilgili 344 üncü maddesi 5479 sayılı kanun ile  yeniden düzenlenmiş olup, bu düzenleme 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 8.4.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 1.1.2006 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verenlere ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecektir. Bu [...]