Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

20.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede 105 nolu KDV Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ ile belirlenen hususlara aşağıda özet olarak yer verilmiştir.     01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. 01.07.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde bunları doğrudan slab, bilet, külçe gibi [...]

I sayılı listenin 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “2 – a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,   b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup [...]

Vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.   Mükellefler vergi levhalarının tasdik işlemini;     Bütün mükellefler vergi dairelerine,   Tam tasdik sözleşmesi yapan firmalar tasdiki yapan yeminli mali müşavire,   Beyannamelerini SM veya SMMM’ e imzalatan mükellefler beyannamelerini imzalayan SM veya SMMM’ e,   Defterlerini SM veya SMMM’ lerce tutturmak üzere sözleşme [...]

2006 yılında kazancın yetersiz olması nedeniyle devreden yatırım indirimi hakkı bulunan firmaların 2007 yılında yatırım indirimi hakkından yararlanmak istemeleri halinde bu tercihlerini birinci geçici vergi beyan dönemi içinde bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimin ne şekilde yapılacağı net olarak belirlenmemiştir. Bildirimin birinci geçici vergi beyannamesinde matrah oluşması halinde beyannameye yazmak şeklinde olabileceği gibi bir [...]

03.05.2007 tarihinde 7 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri yayınlandı. Sirkülere göre 2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğu için bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.   Bilindiği üzere 24.04.2003 tarihinden önce alınan teşvik belgesi kapsamındaki yatırım indirimi hakkı yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Birinci geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranı negatif [...]

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 264 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler göre;     5615 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer       121 inci maddesi 01/01/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olduğundan, ücretliler bu tarihten geçerli olmak üzere,  almış oldukları belgeleri vergi iadesi amacıyla [...]

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 104 nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler göre;   İhraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımında KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilmesi [...]

06.04.2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 370 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına, taşıtın plaka bilgisinin pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak üzere, tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde “Taşıt Kimlik Birimi” [...]

2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili açıklamaların yer aldığı 6 nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır.     6 nolu Kurumlar Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.

5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.     1 nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine batıymmm.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla.