Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede 365 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Bu tebliğ ile 333 ve 339 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.     [...]

30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Buna göre 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki gibidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları;   a) Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve [...]

29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Buna göre GVK 94. maddesi ile ilgili olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki gibidir. Kanun maddesinde yer alan diğer oranlar değişmemiştir.   “2.  Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden [...]

29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. Buna göre; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret [...]

28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede 2006/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayınlandı. Komisyon kararına göre 2007 yılında uygulanacak asgari ücretler aşağıdaki gibidir.   1) 16 yaşından büyükler için:   Günlük Aylık 01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında 18,75 YTL 562,50 YTL 01.07.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 19.50 YTL 585,00 YTL   [...]

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298.nci maddesinin 1.bendi aşağıdaki gibidir;     “Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100′den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10′dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon [...]

Her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası (31.12.2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30.06.2006 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01.06.2005-31.05.2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar) bulunan mükelleflerin Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 17 [...]

Her bir vergi dairesine 125.000 YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası (31.12.2005 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30.06.2006 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01.06.2005-31.05.2006 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar) bulunan mükelleflerin Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 17 [...]

2005 yılına ait elektronik ortamda gönderilecek form Ba ve form Bs’ler, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 350 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre Eylül 2006 sonuna kadar verilebilecektir.     350 nolu VUK Genel Tebliğinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla