Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti 1 Temmuz 2006 tarihinde başlayan mükelleflerin yapacakları işlemler ile açıklanmasına gerek duyulan diğer hususlara ilişkin 7 nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla

İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ve diğer bazı konularda açıklamaların yer aldığı 99 nolu KDV Genel Tebliği Taslağının tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından 29.09.2005 tarihli, 25951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” eki listenin ilgili bölümlerine eklenmek üzere, 33 işkoluna ilişkin olarak yeni belirlenmiş olan asgari işçilik oranları, 22.06.2006 tarihli, 26206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, konuya ilişkin 16-377 sayılı [...]

Vergi Usul Kanununun cezalar ile ilgili 344 üncü maddesi 5479 sayılı kanun ile  yeniden düzenlenmiş olup, bu düzenleme 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere 8.4.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 1.1.2006 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verenlere ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilecektir. Bu [...]

Web sitemizde yayımlanan 2006 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI UYGULAMASI başlıklı makaleye link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

Bilindiği üzere, 5479 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenen yatırım indirimi istisnası kaldırılmış, ve Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 uncu madde ile de 01.01.2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.     Bu bağlamda, 8 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan 52 nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile devreden [...]

Çakışan hizmet süreleri ile ilgili SSK’nın 12-156 sayılı Genelgesinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.   Saygılarımızla

2006 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ilk üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin 53 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinin tam metnine link yardımıyla ulaşabilirsiniz.     Saygılarımızla