Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 20.09.2017 Sirküler No: 2017/49     SERBEST BÖLGELERDE ÖDEMELERİN TÜRK LİRASI İLE YAPILMASI YÖNÜNDEKİ KARAR ESNETİLEREK DÖVİZLE YAPILABİLMESİNİN DE ÖNÜ AÇILMIŞTIR Resmi Gazetenin11.05.2017 tarih ve 30063 sayısı ile yayınlanan 2017/10051 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile de yapılabilmesi mümkün kılınmış, bunun dışındaki tüm [...]

Sirküler Tarihi: 18.06.2017 Sirküler No: 2017/48 2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 9,70 ‘dir. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 11/07/2017 Sayısı : KVK-45 / 2017-3 / Yatırım İndirimi – 32 İlgili olduğu maddeler [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/47 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Kullanımı Zorunluluğu Hakkında Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı Değerli Mükellefimiz; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır. Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/46 KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/45 Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Hk Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/44 Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılacak Ödemeler Hk   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/43   7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/42 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/41 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30078 Kabul Tarihi: 18/5/2017 Kanun No: 7020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/3/2017 [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/40 5510 s. Kanun Geçici 71 Teşviği Hk 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 20 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30071 Karar Sayısı : [...]