Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.1252 6.1362
Euro 6.8227 6.8350
Sterlin 7.7226 7.7628
Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/39   İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/38   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/37   BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Karar Sayısı : 2017/10051 Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 27047 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 [...]

Yabancılara Konut Satışında KDV İstisnası Hk Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 11 inci bölümünden sonra gelmek üzere [...]

Sirküler Tarihi: 03.05.2017 Sirküler No: 2017/35   BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Karar Sayısı : 2017/10111 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2017 Sirküler No: 2017/34     Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı   02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2017 Sirküler No: 2017/33   Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı   20.04.2017 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu -91 No.lu Sirküleri ile; – 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2017 Sirküler No: 2017/32 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteği Hk T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :41481264-207.02-E. 1907457 Tarih: 04/04/2017 Konu : 2017/10 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2017-17 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2017 Sirküler No: 2017/31 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 31/03/2017 Sayısı : KVK-44 / 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 İlgili olduğu maddeler : Vergi [...]

Sirküler Tarihi: 23.03.2017 Sirküler No: 2017/30 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/90 Konusu: Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi [...]