Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7538 5.7642
Euro 6.3654 6.3769
Sterlin 7.0138 7.0504
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: Sirkülerler

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/41 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30078 Kabul Tarihi: 18/5/2017 Kanun No: 7020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/3/2017 [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/40 5510 s. Kanun Geçici 71 Teşviği Hk 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 20 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30071 Karar Sayısı : [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/39   İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/38   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/37   BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Karar Sayısı : 2017/10051 Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 27047 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 [...]

Yabancılara Konut Satışında KDV İstisnası Hk Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) 05 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30057 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 11 inci bölümünden sonra gelmek üzere [...]

Sirküler Tarihi: 03.05.2017 Sirküler No: 2017/35   BKK 2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 03 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30055 Karar Sayısı : 2017/10111 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2017 Sirküler No: 2017/34     Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı   02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs [...]

Sirküler Tarihi: 21.04.2017 Sirküler No: 2017/33   Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı   20.04.2017 tarihinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu -91 No.lu Sirküleri ile; – 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri [...]

Sirküler Tarihi: 11.04.2017 Sirküler No: 2017/32 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteği Hk T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :41481264-207.02-E. 1907457 Tarih: 04/04/2017 Konu : 2017/10 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2017-17 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler [...]