Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2017 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/46 KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/45 Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Hk Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/44 Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılacak Ödemeler Hk   Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) 09 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30091 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/43   7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/42 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 03 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30085 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/41 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 27 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30078 Kabul Tarihi: 18/5/2017 Kanun No: 7020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/3/2017 [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/40 5510 s. Kanun Geçici 71 Teşviği Hk 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 20 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30071 Karar Sayısı : [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/39   İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/38   İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4) 18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30070 Ekonomi Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 [...]

Sirküler Tarihi: 28.06.2017 Sirküler No: 2017/37   BKK 2017/10051 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar 11 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30063 Karar Sayısı : 2017/10051 Ekli “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/3/2017 tarihli ve 27047 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6