Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2018 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 15.10.2018 Sirküler No: 2018/25 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) yayımlandı. Tebliğde KDV Tevkifatının yapılmaması veya eksik yapılması durumunda alıcının sorumluluğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tebliğe göre sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak [...]

Sirküler Tarihi: 10.10.2018 Sirküler No: 2018/24   KUR FARKLARININ KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLMADIĞI YÖNÜNDE DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/A-5.3 ve III/ B-1.2.2. bölümlerinin (kur farklarının KDV ye tabi olduğunu düzenleyen hükümler)  iptali talebiyle açılan dava Danıştay 4.Dairesi’nin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834,K:2017/4605 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Ancak [...]

Sirküler Tarihi: 08.10.2018 Sirküler No: 2018/23 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) yayımlandı. Tebliğde, beklenenin aksine, taşıt araçları hariç tüm menkul kıymetlerin satış ve kiralama sözleşmeleri döviz veya dövize endeksli olarak düzenlenebileceği şeklinde bir düzenleme  yapılmıştır. Bilindiği üzere menkul kıymet tanımına mallar [...]

Sirküler Tarihi: 24.09.2018 Sirküler No: 2018/22   Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Değişikliğe göre, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için yapılan bildirimler, takip eden ikinci ayın sonuna kadar tamamlanacaktır. Önceki yönetmelikte bu süre takip eden birinci [...]

Sirküler Tarihi: 17.09.2018 Sirküler No: 2018/21   Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) Karara göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser [...]

Sirküler Tarihi: 10.09.2018 Sirküler No: 2018/20 Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir. Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra [...]

Sirküler Tarihi: 03.09.2018 Sirküler No: 2018/19   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) yayımlandı. Düzenlemeye göre, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile [...]

Sirküler Tarihi: 16.07.2018 Sirküler No: 2018/18   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) yayımlandı. Vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin olarak; 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir [...]

Sirküler Tarihi: 09.07.2018 Sirküler No: 2018/17   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 – Yeniden Değerleme Oranı belirlendi. 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel [...]

Sirküler Tarihi: 02.07.2018 Sirküler No: 2018/16   Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180630-13.pdf  

Sayfa 1 2 3 4