Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3710 5.3807
Euro 6.0755 6.0865
Sterlin 6.7506 6.7858
Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2018 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 16.07.2018 Sirküler No: 2018/18   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 501) yayımlandı. Vergi borcu bulunan mükelleflerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin olarak; 2018 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 17/8/2018 ile 17/9/2018 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 24/9/2018 ile 9/10/2018 tarihleri arasında ise Gelir [...]

Sirküler Tarihi: 09.07.2018 Sirküler No: 2018/17   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 – Yeniden Değerleme Oranı belirlendi. 2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel [...]

Sirküler Tarihi: 02.07.2018 Sirküler No: 2018/16   Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180630-13.pdf  

Sirküler Tarihi: 25.06.2018 Sirküler No: 2018/15 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/117 sayılı Bakanlar Kurulu Yayımlandı. 2018 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 30.06.2018 günü sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. İşverenlere Asgari Ücret Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün [...]

Sirküler Tarihi: 18.06.2018 Sirküler No: 2018/14   7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ yayımlandı. Sözkonusu Genel Tebliğde, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisinin [...]

Sirküler Tarihi: 11.06.2018 Sirküler No: 2018/13   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) yayımlandı. 05 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde özetle aşağıdaki hususlar yer almıştır; Arsa karşılığı inşaat işlerinde “teslim” konusuna açıklık getirilmiştir. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme [...]

Sirküler Tarihi: 04.06.2018 Sirküler No: 2018/12 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) yayımlandı. Muhtasar beyanname ile SGK prim bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi 1/10/2018 olarak belirlenmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlandı. Yatırım teşvik belgesi işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine [...]

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3 Yürürlükten Kaldırılmıştır Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66 Yürürlükten Kaldırılmıştır KGK Tarafından TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Yayınlanmıştır KGK Tarafından TMS 2 Stoklar Yayınlanmıştır 7144 Sayılı Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır -Vergi Usul [...]

Sirküler Tarihi: 21.05.2018 Sirküler No: 2018/10 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarının Yurt İçi ÜFE oranında faiz ile yeniden yapılandırılması, Motorlu Taşıtlar Vergisinde , trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarında yapılandırma, Peşin ödemelerde Yurt [...]

Sirküler Tarihi: 14.05.2018 Sirküler No: 2018/09   Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c) yayımlandı. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı Geçici Vergi Beyanname verme süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

Sayfa 1 2 3