Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3272 5.3368
Euro 6.0935 6.1045
Sterlin 6.8347 6.8703
Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2018 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 26.03.2018 Sirküler No: 2018/05 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 493) Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğuyla ilgili tebliğ yayımlandı. 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi [...]

Sirküler Tarihi: 12.03.2018 Sirküler No: 2018/04 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilecektir. (VUK md 223) Şirket kuruluşunun ticaret sicil [...]

Sirküler Tarihi: 05.03.2018 Sirküler No: 2018/03 İnteraktif vergi dairesi açıldı Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması [...]

Sirküler Tarihi: 12.02.2018 Sirküler No: 2018/02 VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) VUK uyarınca 31.12.2018 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerde esas alınacak kurlar yayınlandı. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) – Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2018 Sirküler No: 2018/01 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11185 Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması konusunda bazı kısıtlamalar getirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Karar 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ [...]

Sayfa 1 2 3