Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4544 5.4643
Euro 6.1905 6.2016
Sterlin 7.2245 7.2622
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2019 Sirkülerleri

Sirküler Tarihi: 15.03.2019 Sirküler No: 2019/29 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307) MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde [...]

Sirküler Tarihi: 15.03.2019 Sirküler No: 2019/28 306 NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Tebliğde; Pilotlara, uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına 1/2/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesaben ödenen aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Gelir vergisinden istisna edilen işsizlik nedeniyle verilen [...]

Sirküler Tarihi: 21.02.2019 Sirküler No: 2019/27 KDV İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının Yüzde 50’sinin İade Edilmesi Hakkında Tebliğ Yayınlandı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikler ile mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade [...]

Sirküler Tarihi: 15.02.2019 Sirküler No: 2019/26 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 23) YAYINLANDI Tebliğde önemli gördüğümüz değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: KDV indiriminde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılının aşılmaması şeklindeki süre şartı, takvim yılını takip eden takvim yılı olarak değiştirilmiş olup, aşağıdaki işlemlerde de süreler buna paralel [...]

Sirküler Tarihi: 15.02.2019 Sirküler No: 2019/25 KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 17) Tebliğe göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere (hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren yapılan ödemeler dahil); internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında [...]

Sirküler Tarihi: 30.01.2019 Sirküler No: 2019-24   GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI   GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7162 Kabul Tarihi: 18/1/2019 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri [...]

Sirküler Tarihi: 18.01.2019 Sirküler No: 2019/23   18 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler: Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden istisna edilmiştir. (6802 s.Gider V.K.2-ç) Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş [...]

Sirküler Tarihi: 09.01.2019 Sirküler No: 2019/22   1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan “102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” Satırına İlişkin Önemli Duyuru; 1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019′da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen [...]

Sirküler Tarihi: 07.01.2019 Sirküler No: 2019/21   28/12/2018 Tarihi İtibarıyla Ödenmesi Gereken Tutarların Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle 7143 Sayılı Kanun Hükümlerinin İhlal Edilmiş Olması Halinde, İhlale Neden Olan Tutarların, Hesaplanacak Geç Ödeme Zammı İle Birlikte 28/2/2019 Tarihine Kadar (bu tarih dâhil) Ödenmesi Halinde Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkânı Sağlanmıştır Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı [...]

Sirküler Tarihi: 07.01.2019 Sirküler No: 2019-20   Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554) 05 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30646 Karar Sayısı: 554 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 [...]

Sayfa 1 2 3