Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2010 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi    :   27.04.2010   ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDAN SONRA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ BULUNAN MÜKELLEFLER BU TUTARI KAZANÇLARINDAN NE ZAMAN İNDİRECEKLER? Anayasa Mahkemesinin, 15 Ekim tarihli toplantısında, başta yatırım indirimi süresinin sınırlandırılması gibi 5749 sayılı Kanunla getirilen bazı hükümleri iptal etmesi, bu hükümlerden etkilenen mükellefleri sevindirmiş, vergi hukukçularını da vergi gibi idare hukukunun en [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   2009 YILINA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ BULUNAN MÜKELLEFLER NE YAPMALI Bilindiği üzere vergi mevzuatımızda yıllardan beri yer alan yatırım indirimi müessesesi 5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kanunla mükelleflerin henüz yararlanamadığı yatırım indirimi istisnası tutarları ve devam eden yatırım harcamaları ile ilgili olarak GVK’na [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   İFLASI ERTELENEN ŞİRKETTEN OLAN ALACAĞA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLİNİR Geçen haftaki “Mali Gündem” de iflas erteleme kurumundan bahsetmiş ve düzenlemenin İcra-İflas Yasası’nın 179′uncu maddesinde yapıldığını belirtmiştik. İflasına karar verilen bir şirketin temsilcilerinden veya alacaklılarından birinin şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak, iflasın ertelenmesini [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   İFLAS ERTELEME MÜESSESESİNİN ANLAMI VE UYGULAMASI İflasın ertelenmesi müessesesi, borca batık olan sermaye şirketlerinin mahkeme tarafından atanacak bir kayyım nezaretinde ve belli bir süre içerisinde mali durumlarının düzeltilerek iflastan kurtulmaları için öngörülmüş olan bir müessesedir. Bu müesseseden ancak sermaye şirketleri ve kooperatifler yararlanabilir. İflas erteleme müessesesinin konkordatodan farklılığı; iflas [...]

Yayımlanma Tarihi    :   27.04.2010   YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 8 Temmuz 2009 Tarihli Resmi Gazetede 2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Daha önceki yazılarımızda işlediğimiz konular Tebliğ de ayrıntılı olarak anlatılmış olup Tebliğin ayrıntıları aşağıda özetlenmiştir. Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari [...]

Yayımlanma Tarihi   : 27.04.2010   YENİ TEŞVİK KARARNAMESİ 16 Temmuz 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır. Kararın ana hatları özetle aşağıdaki gibidir. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge TR10 İstanbul TR22 Balıkesir Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç) TR52 Konya Karaman [...]

Yayımlanma Tarihi   : 27.04.2010   YATIRIMLARI TEŞVİK İÇİN İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ Vergi mevzuatımızda yatırım indirimi müessesesi bilindiği üzere 1.1.2006 tarihinden itibaren kaldırılmış idi. function f_showLinks (li) { try { f_display(li); } catch (e) { } } Onun yerine 5838 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi ile 28.2.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren indirimli kurumlar [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   VERGİ BORÇLARININ ÇEKLE ÖDENMESİ ve KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE MALİYE’NİN TAKİP USULÜ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda çekle yapılacak ödemelerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verdiği yetkiye istinaden bu banka [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   ÖNEMLİ FIRSAT: VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILMIŞ VE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİR; SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANMA NEDENİYLE YAPILAN TARHİYATLARDA AFTAN YARARLANACAKTIR Bilindiği üzere 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile yurt içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların % 5 veya % 2 oranında vergi ödenmek [...]

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010   VARLIK BARIŞI SAHTE BELGE KULLANIMINI DA KAPSAYACAK: 13.11.2008 tarihli 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 25.6.2009 tarihli 5917 sayılı kanunla bazı değişiklikler yapılarak kapsam genişletilimiş ve yararlanma için süre uzatılmıştır. Eski düzenlemede 1.10.2008 tarihi itibariyle sahip olunan varlıkların beyanı sözkonusu iken yeni düzenlemede 1.6.2009 tarihi itibariyle [...]

Sayfa 1 2 3 4 5