Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2010 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi    :  07.04.2010   HAZİNE ZARARI NASIL ORTAYA ÇIKAR? GİDER KAYDEDİLMEMİŞ OLSA DAHİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMININ GERÇEKLEŞTİĞİ GÖRÜŞÜNDE OLAN VERGİCİLER DE VAR 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan transfer fiyatlandırması uygulamasına 1.1.2007 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bilindiği üzere KVK’na göre kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri [...]

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010   ALICILARA CİRO PRİMİ OLARAK BEDELSİZ MAL VERENLERİN MALIN EMSAL BEDELİ ÜZERİNDEN KDV HESAPLAMALARI GEREKTİĞİ Zeki Gündüz 08.04.2009 tarihli Dünya Gazetesindeki köşe yazısında, faturalardaki yüksek iskontoların veya (0) sıfır bedelli mal teslimlerinin, Mali İdare açısından sorun teşkil ettiğini belirtmiş ve konuyla ilgili 2009 tarihli bir muktezaya köşesinde yer vermiştir. [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   GELİR İDARESİNE GÖRE, TASFİYEYE GİRMEDEN ÖNCE SERMAYEYE EKLENMİŞ OLAN GEÇMİŞ YIL KARLARI, TASFİYE SONUNDA SERMAYENİN ORTAKLARA DAĞITILMASI DURUMUNDA KAR DAĞITIMI STOPAJINA TABİ OLACAKTIR Tasfiye: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tasfiyenin tanımı; “Tüzel kişiliği haiz şirketlerin fesih ve infisahı üzerine, şirket mevcutlarının, alacaklarının ve borçlarının tayin ve tespiti ile [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR VERGİ AFFI BEKLENTİSİ ARTIYOR: Kamuoyunda vergi borçlularına yönelik vergi affı beklentisi giderek artıyor. Gerekçesi ise kriz nedeniyle ödenemeyen vergi borçları. 25.07.2009 tarihli yazısında Şükrü Kızılot’da bu konuya değinmiş ve yazısına bir de vergi alacaklarını gösteren bir tablo eklemiş. Vadesi geçtiği halde tahsil edilmemiş prim ve vergi [...]

Yayımlanma Tarihi   : 07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Hisse Senedine Bağlanmamış Anonim Şirket Hisselerinin KDV’ne Tabi Olduğu: KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre hisse senetlerinin teslimi KDV’ne tabidir. Hisse senedi bastırılana kadar, hisse senedi yerine geçmek üzere çıkartılan geçici ilmühaberler de hisse senedi hükmünde olduğundan, bunların teslimi ile gerçekleştirilen hisse satışları da KDV ne [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR Geçici Olarak KDV Oranı % 8’e İndirilen Mobilya, Bilgisayar, Bazı Makine ve Teçhizata İlişkin Yüklenip İndirilemeyen KDV’lerin İadesi Söz Konusu Olabilecektir: KDV mevzuatımıza göre, Bakanlar Kurulu’na, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade hakkını, vergi oranı indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla kısmen veya [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR TBMM’DE KABUL EDİLEN HENÜZ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAYAN 5904 SAYILI KANUNUN KOBİ BİRLEŞMELERİNİ TEŞVİK EDEN MADDESİ GRUP ŞİRKETLERİ İÇİN UYGULANMAYACAK MIDIR? Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 5. Madde ile KOBİ birleşmelerini teşvik eden, (indirimli kurumlar vergisi, zarar mahsubu, kayıtlı değerler yerine piyasa değerleri ile birleşme gibi) [...]

Yayımlanma Tarihi   :  07.04.2010   MÜKELLEF İÇİN KISA NOTLAR Danıştay Kararında Limited Şirketin Vergi Borcu İçin Kanuni Temsilci Durumunda Bulunan Limited Şirket Müdürü Hakkında Takibat yapılmadan Önce, Zamanaşımı Süresi İçerisinde Borcun Asıl Borçlu Tüzel Kişiden Tahsil Olanağı Kalmadığının İdarece Tespit Edilmiş Olmasının Şart Olduğuna Hükmedilmiştir: Yargıya intikal eden olayda, bir limited şirketin ödenmeyen 1996 [...]

Yayımlanma Tarihi   : 07.04.2010   MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR 5084 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKLERDEN 31.12.2012 TARİHİNE KADAR YARARLANABİLMENİN KOŞULLARI: Bilindiği üzere, 5838 sayılı Kanunla değişmeden önce, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 12/5/2005 tarihli ve 5350 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinde, “31.12.2008 tarihine [...]

Yayımlanma Tarihi  :  07.04.2010   Bülent ÇAKAR YMM Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak 04 Ocak 2010 MEVZUATTA GEÇEN HAFTA 1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE 31,78 TL ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ALINACAKTIR. EKİ: 6 Nolu Özel İletişim Vergisi GT 1.1.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ: Konutlara Ait [...]

Sayfa 1 2 3 4 5