Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6316 5.6417
Euro 6.3340 6.3454
Sterlin 7.0434 7.0801
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2011-82 (DERİ İMALATINDA KULLANILAN BAZI MALLARIN ÖTV KANUNU KAPSAMINDA TECİL TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI HK ÖTV SİRKÜLERİ)

-

DERİ İMALATINDA KULLANILAN BAZI MALLARIN ÖTV KANUNU KAPSAMINDA TECİL TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI HK ÖTV SİRKÜLERİ

 

 

 

17 Ekim 2011

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/14

 

Konusu : Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması
Tarihi : 17/10/2011
Sayısı : ÖTV-1/2011-1
İlgili Olduğu Maddeler : ÖTV Kanunu 8/1 inci madde

 

1- Giriş:

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı malları ham derinin işlenmesi sürecinde imalatta kullanmaları halinde adı geçen Kanunun 8/1 inci maddesi hükmü kapsamında tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

2- Kanun Hükmü:

 

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesiyle, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edilmesi öngörülmüştür.

 

3- Sonuç:

 

Madde hükmü uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar ham derinin işlenmesinde imalatta girdi olarak kullanıldığından, imalatta kullanılan bu mallar için ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin imkanından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen derinin bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise Kanunun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün olmayacaktır.

 

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkan