Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

İŞ ADAMLARINA YEŞİL PASAPORT, YENİ TTK DEĞİŞİKLİKLERİ VE DİĞER TALEPLER

Adnan Yıldırım- YMM -

Yayımlanma Tarihi     :  20.09.2012

 

 

İş  Adamlarına Yeşil Pasaport, Yeni TTK Değişiklikleri ve Diğer Talepler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kuruluşunun 60. yılında, 20 Mayıs 2012 Pazar günü yapılan 67. genel kurulunda Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU tarafından dile getirilen konulardan, delegelerde kuvvetli karşılık bulan ve benim de  bazı şartlarla desteklediklerime değinmek istiyorum.

 • · Başta ihracat yapanlar, yurt dışında iş yapanlar ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek için seyahat etmek durumundaki iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi talebi haklı bir taleptir. Bu talep yıllardır dile getirilmektedir, üstelik bu talep iş adamları dışındaki kesimlerce de dile getirilmektedir. Sayın Başbakanın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati Yazıcı’ya, üzerinde çalışılması talimatı verdiği bu konuda benim önerim, başlangıç olarak aşağıdaki 3 grupta yer alanlara bazı kriterler uygulanarak iş adamlarımıza ve çalışanlarına da yeşil pasaport verilebilir.

1. Gümrük İdaresince verilen “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” sahibi olanlar. Bu grupta

olanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Zira aralarında büyüklük farkı olan A,B ve C

grubu belge sahiplerinin tamamı çok sayıda kritere göre “güvenilir” statüsündedir. Belge

sahibinin tüzel kişilik olması halinde yeşil pasaport, tüzel kişiliğin üst yönetimi ile diş ticaret

departmanlarında çalışanlarına verilmelidir.

2. Vergi rekortmenleri. Vergi ödemede Büyükşehirlerde ilk 100’e girenler, diğer şehirlerde ise

ilk 10’da yer alan gerçek kişiler ile şirketlerin çoğunluk hissesine sahip ortakları ve üst düzey

yöneticileri.

3. Yurt dışında müteahhitlik ve diğer hizmet yapan firma sahipleri ile yurt dışı faaliyetlerinde

görevli her seviyede çalışanları.

 • · Her 10 yılda bir kapsamlı olarak, aradaki yıllarda ise muhtelif versiyonları çıkartılan vergi aflarında hep ÜZÜLENLER, vergisini doğru ve zamanında ödeyenler olmaktadır.  Düzenli vergi ödeyenlere indirim konusu yılan hikayesine döndü, 2011 bütçesinde yeri olmadığı için sonraki yıllara bırakılan söz konusu indirim rafa kaldırılmış gibi görünmektedir. Bu konunun çok önemli olduğunu tekrar vurguluyor, yeni bir vergi affı beklenmeden hayata geçirilmesini diyoruz. Üstelik sosyal güvenlikteki uygulama son derece başarılı olmuştur.
 • · Hapis cezası kaldırılan karşılıksız çeklere bir önlem alınmazsa, 2012 yılının ilk 4 ayında görülen %44’lük artış daha da artabilir.
 • · Bürokrasiden şikayet, geçmişte olduğu gibi yine dile getirilmiştir. Haklı bir şikayettir, yasa uygulayıcılarının keyfi davrandığı, çalışmada isteksizlik gösterdikleri yada yetersiz kaldığı sürece bu şikayet önümüzdeki yıllarda da gündemdeki yerini koruyacaktır. Bu arada, tabii ki oda ve borsalarımızın da diğer kurumlara ve kamuya örnek olması gerekir. Çağdaş teknolojinin olanakları kullanılarak, üyelere verilen hizmetlerin ve kalitesinin artırılması, işlemlerin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularının önemli olduğu unutulmamalı, bu amaçları sağlayacak proje ve çalışmalar öncelikle gerçekleştirilmelidir.
 • · Kalkınma ajanslarında kamunun ağırlığına son verilerek yerel sivil topluma ağırlık verilmesi talebi haklı gibi görünmekle birlikte en doğrusu ajansların profesyonelce ve uzman kişilerce yönetilmesidir.

Sayın TOBB Başkanının, Avrupa durmuşken koşmak zamanıdır sözünün altını çizmek gerekir. Bu nedenle açıklanan teşvik paketinin yasal altyapısı daha hızlı tamamlanmalı, stratejik sektör talepleri  vd. öneriler iyi değerlendirilmelidir. Bürokrasi konusu kökten halledilemese bile, kamuda teknoloji kullanımı artırılmalı, ayrıca tıpkı Nisan ayı başında yayınlanan 134 yönetmelik ve 1 adet tebliğde gösterilen yaklaşıma paralel olarak bürokrasiyi azaltacak yeni kolaylıklar sağlanmalıdır.

Yeni TTK Değişiklikleri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI yeni Türk Ticaret Kanununda yapılacak değişikliklerin 8 konuda ve kanunun yürürlüğe gireceği Temmuz ayından önce yapılacağını TOBB genel kurulunda açıkladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) kabul gören değişiklik konuları şunlardır:

 • · Ticari belgelerde bulunacak detay bilgilerle ilgili 39. Madde,,
 • · Ticaret sicile tescille konusunda savcılıklara bildirimle ilgi 51. Madde,
 • · KOBİ’lerin muhasebe standartları ve finansal tablolarla ilgili yükümlülükleri,
 • · Borçlanma yasağı,
 • · Yönetim kurulu üyelerinin öğrenim şartı,
 • · Bağımsız denetim konusu ve denetçinin genel kurul toplama yetkisi,
 • · Cezalar,
 • · İnternet sayfası, sayfanın içeriği ve ticari sır mahiyetindeki konular.

Yeni TTK ile ilgili eleştirilen konular zaten bunlardı. Umuyoruz, yapılacak düzenlemeler ticaretin önünü açacak mahiyette olacaktır. Bu konulara, yöneticilerin sorumluluğunun (kamuya olan borçlar dahil) sınırlı sorumluluk haline getirilmesi hususunun da eklenmesi yerinde olaca