Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

TEKSTİL VE KONFEKSİYON HİZMETİ Mİ İŞGÜCÜ TEMİNİ Mİ KDV ORANI %8 Mİ %18 Mİ

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi     :      06.08.2012

 

 

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON HİZMETİ Mİ? İŞGÜCÜ TEMİNİ Mİ? KDV ORANI %8 Mİ? %18 Mİ?

Bilindiği üzere KDV mükelleflerinin faaliyetlerini yürütürken dışarıdan eleman temin etmeleri durumunda (işgücü temin hizmeti alımlarında) kendilerine eleman temin edenlere ödedikleri KDV’nin (9/10)u oranında KDV tevkifatı yapmaları gerekmektedir.

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 117 nolu KDV Genel Tebliğine göre bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

Fason tekstil ve konfeksiyon hizmeti alanların durumu

117 nolu KDV Genel Tebliğinde KDV mükelleflerine yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri,  fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile bu işlere ilişkin aracılık hizmetlerinde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Gerek 117 nolu KDV Genel Tebliğinde gerek 63 nolu sirküler ile değiştirilen 60 nolu KDV sirkülerinde işgücü temini ile fason tekstil ve konfeksiyon hizmetleri ayrı başlıklar altında verilmiş ve ayrı KDV tevkifat oranlarına tabi tutulmuştur.

Eğer alınan fason tekstil ve konfeksiyon hizmeti yukarda sayılan şartları taşıyorsa bu hizmetin aslında fason hizmet değil işgücü temini hizmeti olduğu söylenebilir.

İkisinin arasındaki ana ayrım işgücü temininde elemanların hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması, diğerinde ise fason işletmesinin sevk idare ve kontrolü altında çalışmasıdır.

Sirkülere göre her ne kadar bu şartın varlığı ve varsa sözleşmede veya teknik şartnamede bu hususların yazılmış olması aranıyor ise de; elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğunun kabul edileceği belirtilmiştir.

Bu ifade, kendi işletmesinin bir bölümünü kiraya vermek suretiyle üretiminin herhangi bir safhası için fason hizmet alan bütün tekstil ve konfeksiyon işletmelerinin işgücü temin hizmeti aldıkları anlamına gelmektedir.

Ancak sirkülerde verilen bir örnek bu ifadenin bu şekilde anlaşılmaması, fasonculardan işletmelerinin bir bölümünü kiraya vermek suretiyle hizmet alan işletmelerde, elemanların sevk, idare ve sorumluluğunun kimde olduğunun sözleşme ve teknik şartnameye bakılarak tayin edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Sözü edilen örnek aşağıya alınmıştır:

Örnek 6:  Sağlık Bakanlığına bağlı (H) hastanesi laboratuar hizmetlerini (L) laboratuar firmasından temin etmektedir. (L) laboratuar firmasının personeli hastaneye ait laboratuarda doktorlar tarafından istenilen tahliller için kan, idrar vb. örnekleri almakta, gerekli analizleri, hastaneye ait cihazları kullanarak yapmakta ve sonuçları ilgili doktorlara bildirmektedirler.

Bu işe ilişkin sözleşmede, laboratuar hizmetinin (L) laboratuar firmasına hizmet akdiyle bağlı elemanlar tarafından (H) hastane yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında ve (H) hastanesine ait araç ve gereçlerle verileceği ifade edildiğinden, bu hizmet “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (H) hastanesi tarafından 9/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

Laboratuar hizmetinin hastane yönetiminin tahsis ettiği bir bölümde, (L) firmasının kendi araç ve gereçleri ile sunulması veya alınan örneklerin (L) firmasının hastane dışındaki işyerine götürülerek orada gerekli analizler yapıldıktan sonra sonuçların bildirilmesi şeklinde ifa edilmesi halinde, işgücü temin hizmeti kapsamında KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer aldığından (H) hastanesine verilen bu analiz hizmeti Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Hizmetin fason veya işgücü temini olmasının doğuracağı vergisel sonuçlar

Fason tekstil ve konfeksiyon hizmetlerinde KDV oranı % 8 iken, işgücü temini hizmetinde oran % 18’dir. (1 ve 2 sayılı listelerde işgücü temini şeklinde bir hizmet yer almadığı için genel oranda KDV’ne tabi olması gerekir)

Fason tekstil ve konfeksiyon hizmetlerinde KDV tevkifatı oranı 5/10 iken işgücü temininde oran 9/10’dur.

Bu durumda, bir vergi incelemesinde işletme tarafından alınan fason hizmetin işgücü temini olduğu iddia edilirse 10 puanlık ilave bir KDV tarhiyatı ile 5/10 yerine 9/10 oranında bir KDV tevkifatı uygulaması ve cezalı tarhiyat ile karşı karşıya kalınabilir.