Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2013 DÖNEM SONU MALİ TABLOLARINI ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DÜZENLEYECEK OLAN ŞİRKETLER

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi :  2012.2012

 

 

2013 DÖNEM SONU MALİ TABLOLARINI ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE DÜZENLEYECEK OLAN ŞİRKETLER

 

Uluslararası muhasebe standartlarının karşılığı olan TMS/TFRS uygulayacak şirketler belirginleşmeye başladı.

Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulayacak Kuruluşlar

17 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KGS (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu) Kararında TMS/TFRS uygulayacak şirketler belirlenmiştir. Bu şirketler şunlardır;

-Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler,

-Aracı kurumlar,

-Portföy yönetim şirketleri,

-Konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,

-Bankalar ile bağlı ortaklıkları,

-Faktoring şirketleri

-Finansman şirketleri,

-Finansal kiralama şirketleri

-Varlık yönetim şirketleri,

-Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,

-4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,

-Bakanlar Kurulunca bağımsız denetime tabi tutulacak şirketler

Türkiye Muhasebe Standartları Hangi Tarihten İtibaren Uygulanacaktır

Türk Ticaret Kanununun Geçici 6. Maddesinde, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır.” Hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla yukarıda sayılan KGK tarafından Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacak kuruluşlar bu yükümlülüklerini 1.1.2013 tarihinde başlayacak hesap döneminden itibaren yerine getirmeye başlayacaktır.

Bakanlar Kurulunca Bağımsız Denetime Tabi Tutulacak Şirketler Hangileridir

Yeni TTK’nun 397. maddesinde 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında; finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporları denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulu’nca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bakanlar Kurulu yetkisini henüz kullanmamış ancak kamuoyunda bilinen taslak metne ekli (II) sayılı listeye göre; aşağıdaki üç ölçekten en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan sermaye şirketleri 1.1.2014′ten itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

1) Aktif büyüklüğü 150 milyon ve üstü Türk Lirası.

2) Yıllık net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası.

3) Çalışan sayısı 500 ve üstü.

Şirketlerin bu üç ölçekten ikisinin sınırlarını aşıp aşmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif büyüklüğü ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları 2013 sonu aktif büyüklüğü ve net satış tutarı, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır

Taslak Karara ekli (I) nolu listede yer alan kuruluşlar ise 1.1.2013’ten itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu kuruluşlar büyük ölçüde KGK’nun kararında yer alan bankalar, aracı kurumlar, halka açık şirketler gibi kuruluşlardır.

Bakanlar Kurulu Kararı Taslağında 1.1.2014 Tarihinden İtibaren Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler de Türkiye Muhasebe Standartlarını 1.1.2013 Tarihinden İtibaren Uygulayacaklardır

Bakanlar Kurulu Kararı Taslağına ekli (II) sayılı listede yer alan şartları taşıyan şirketler taslağa göre her ne kadar 1.1.2014’ten itibaren bağımsız denetime tabi olacaklar ise de Türkiye Muhasebe Standartlarını 1.1.2013 tarihinde başlayacak olan dönemden itibaren uygulayacaklardır.

Çünkü TTK’nun geçici 6. Maddesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketlerin 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır. Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin de Türkiye Muhasebe Standartlarını her halükarda 1.1.2013 tarihinde başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerin hazırlıklarını bu takvime göre yapmalarında fayda vardır.