Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2012-50 (2013 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLERİN TASDİKİ İLE 2012 YILI DEFTERLERİNDEN KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ OLANLAR)

-

2013 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLERİN TASDİKİ İLE 2012 YILI DEFTERLERİNDEN KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ OLANLAR

 

İçinde bulunduğumuz ayın yılın son ayı olması nedeniyle 2013 yılında kullanılacak defterlerin tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Bu yıl ilk kez 2012 yılı defterlerinden bazı defterlerinde

 

Vergi Usul Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler

 

VUK’nun 182. Maddesine göre kurumlar vergisi mükellefleri ve bilanço usulünde defter tutanların tutması gereken defterler şunlardır;

 

  1. Yevmiye Defteri
  2. Defteri Kebir
  3. Envanter Defteri

Ayrıca damga vergisi beyannamesi vermek zorunda olan anonim şirketler için Damga Vergisi Defteri tutma zorunluluğu da bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulması Gereken Defterler

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64/III. Maddesine göre tutulması gereken ticari defterler şunlardır;

1. Yevmiye Defteri

2.  Defter-i kebir

3.  Envanter Defteri

4.  Pay Defteri

5.  Yönetim Kurulu Karar defteri

6.  Genel Kurul Toplantı ve müzakere defteri.

 

Tasdik Zorunluluğu

VUK’na göre tutulması zorunlu defterlerden defteri kebir hariç diğerleri tasdike tabidir.

 

TTK’na göre tutulması zorunlu olan bütün defterlerin tasdik zorunluluğu vardır.

Dolayısıyla, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve yönetim kurulu karar defterinin açılış onayı her faaliyet yılı, pay defteri  ve genel  kurul  toplantı  ve  müzakere defterinin açılış onayı ise bu defterlerin bitmesi yada yeterli yaprağının olmaması halinde yapılacaktır.

 

Tasdik zamanı

 

Açılış Tasdiki,

 

Yeni işe başlayan ve mükellef olanlarda, işe başlama ve mükellefiyete girme tarihinden önce,

 

Öteden beri işe devam edenlerde, hesap döneminin ilk ayından önceki ayda (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayı içinde)

 

Defterlerin dolması sebebiyle, yenilerinin kullanılması durumunda, işlemlerin kayıt tarihi içinde (10 gün veya 45 gün)

 

TTK’na göre, pay  defteri  ile genel  kurul toplantı ve müzakere defterinin,  yeterli  yapraklarının  bulunması  kaydıyla  izleyen  faaliyet dönemlerinde  de açılış onayları yaptırılmaksızın kullanılabilmesi mümkündür.

 

Ara Tasdiki,

 

Defterlerin sonraki yılda kullanılması durumunda, kullanılacağı hesap döneminin ilk ayı içerisinde (Ocak ayında) ara tasdik yaptırılması gerekmektedir.

 

Kapanış Tasdiki,

Yevmiye Defteri ve Yönetim Kurulu Karar Defteri kapanış tasdikine tabidir. Diğer defterlerin kapanış tasdikinin yapılması zorunlu değildir.

 

Kapanış tasdikinin, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir.

 

Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicil müdürlükleri tarafından da tasdik edilebilir. Ancak kuruluş dışında defterlerin kullanılmaya başlanmadan önce açılış tasdikleri ile her durumda kapanış tasdikleri noter tarafından yapılması zorunludur.

 

Tasdik Yaptırmamanın veya Zamanında Tasdik Yaptırmamanın Müeyyideleri

 

Türk Ticaret Kanununun 562. Maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde kanunun 64. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 4.000,00 TL idari para cezası ile cezalandırılacağı hükmü yer almaktadır.

 

Vergi Usul Kanununa göre açılış veya ara tasdikinin süresinde yapılmaması izleyen ay yapılması halinde ikinci derece usulsüzlük cezası,

Bu tasdiklerin süresinde yaptırılmadığı gibi izleyen ay da yapılmaması hiç yaptırılmadığı anlamına gelmekte ve iki kat birinci derece usulsüzlük cezası ve resen takdir gerekmektedir.

 

Saygılarımızla