Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.7710 5.7814
Euro 6.6206 6.6326
Sterlin 7.4860 7.5251
Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2013-08 (1.1.2013’DEN İTİBAREN UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ)

-

 

1.1.2013’DEN İTİBAREN UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

 

İŞ2013 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

 

31.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2012/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2013tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 7,25
b) Beyanname 7,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 14,50
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 72,00
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 198,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 6,50
7 – Aile cüzdanları 66,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 89,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 89,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 89,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 66,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 66,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,50
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 01/01/2013 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleriüzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.