Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN (DSŞ’NE, SDTŞ’NE, BAĞLI ORTAKLIKLARA vb.ne) İHRAÇ KAYITLI TESLİMİNDEN DOĞAN MAHSUBEN İADELER DE RAPORSUZ VE TEMİNATSIZ YAPILABİLMELİDİR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi     :   18.02.2013

 

Bülent ÇAKAR

info@vergimuhasebedenetim.com

İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN (DSŞ’NE, SDTŞ’NE, BAĞLI ORTAKLIKLARA vb.ne)  İHRAÇ KAYITLI TESLİMİNDEN DOĞAN MAHSUBEN İADELER DE RAPORSUZ VE TEMİNATSIZ YAPILABİLMELİDİR

 

İndirimli orana tabi malların tesliminden doğan nakden veya mahsuben iadelerin usul ve esaslarını açıklayan 119 nolu KDV Genel Tebliğinde (6.2. bölümü) indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminden doğan iadelere ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Bu bölümde ihraç kaydıyla teslim edilen mallar indirimli orana tabi ise hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimlerin de Kanunun 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre mükellefe iade edilebileceği belirtilmiştir.

Bu teslimde yüklenilen vergi farkının iadesinin ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde hesaplanan KDV, yüklenilen KDV farkı yazılmak suretiyle talep edileceği belirtilmiştir.

Tebliğde verilen örnekte bu farkın indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade esaslarına göre talep edileceği belirtilmiştir.

Tebliğde indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iadenin yıl içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da mahsuben iade edilebileceği, 4.000 TL ve üstündeki mahsup taleplerinin vergi inceleme veya YMM raporuna göre yerine getirileceği,  veya bu raporlar ile çözülmek üzere önceden teminat mektubu vererek mahsup yapılabileceği belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminden doğan yıl içinde yapılacak mahsuben iadeler ancak vergi inceleme veya YMM raporu veya bu raporlar ile çözülmek üzere önceden teminat mektubu verilmek suretiyle yapılabilmektedir.

Öte yandan 119 nolu KDV Genel Tebliğinde (4.3. bölümü) indirimli orana tabi malların oldukları gibi ihraç edilmeleri şartıyla;

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine,

- Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine,

- Yarıdan fazla hissesine sahip olunan şirketlere,

- Kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan şirketlere,

tesliminden doğan yıl içindeki mahsup taleplerinin, miktarına bakılmaksızın inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği açıklanmış ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerin bu düzenlemenin dışında olduğu belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere yukarıda sayılan şirketlere indirimli orana tabi malların KDV’li olarak teslimleri nedeniyle doğan iadeler yıl içinde inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmadan mahsup edilebilmekte, ancak aynı malların bu şirketlere ihraç kaydıyla tesliminden doğan yük farkının iadesi ise ancak inceleme raporu, YMM raporu veya teminat mektubu ile alınabilmektedir.

Bu farklı uygulamanın mantığını anlamak mümkün değildir. İhraç kayıtlı teslimlerin düzenleme amacının ihracatçıları KDV yükünden kurtarmak olduğu hatırlanırsa, bu teslimlerin özendirilmesi gerekirken tam tersinin olması anlaşılır değildir.

Bu nedenle uygulamanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.