Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

EPDK AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNİ KARNEYE BAĞLADI, BÜROKRASİDE TAVAN YAPTI!

Adnan Yıldırım- YMM -

Yayımlanma Tarihi   :  31.05.2013

 

 

Adnan YILDIRIM

adnanyidirim@batiymm.com.tr

@adnyildirim

 

EPDK AKARYAKIT HARİCİ PETROL ÜRÜNLERİNİ KARNEYE BAĞLADI,

BÜROKRASİDE TAVAN YAPTI!

Son yıllarda madeni yağların vb’nin amaç dışı, kayıt dışı yada bu amaç dışı kötüye kullanımlarını önleme amaçlı olarak başta EPDK ve Gelir İdaresi olmak üzere ilgili kurumlar bir takım önlemler almaktadırlar. Maliye Bakanlığı 421 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (alkollü-alkolsüz içecek üretenler ve ithal edenlerle birlikte) EPDK’dan lisan almış olan madeni yağ vb. petrol ürünlerinin üreticisi/ ithalatçısı yaklaşık 300 firmaya Eylül-2013’ten itibaren elektronik fatura, 2014 takvim yılında da elektronik defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirmiştir.

Bu yazımızın konusu ise EPDK tarafından 24.Nisan.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile sanayicilerimize getirilen “uygunluk yazısı” yükümlüğünün değerlendirilmesidir. Tebliğ, 01.Temmuz.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Kötü niyetlilere ve kötüye kullanımlara önlem alma düşüncesiyle hazırlandığı anlaşılan bu Tebliğ ile getirilen uygunluk yazısı yükümlülüğü sanayicilerimizin mevcut yüklerine yeni ve zahmetli bir yük eklenmesi anlamına gelmektedir.

Uygunluk Yazısı Alınacak Ürünler

Tebliğe göre  uygunluk yazısı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri içinalınacaktır ve bu ürünlerin hangi ürünler olduğu Tebliğin EK-1’inde belirtilmiştir. Listede 4’lü G.T.İ.P. numarası itibariyle, ağırlıklı olarak 2710 grubunda yer alan ürünler olmak üzere 2707, 2901, 2902, 3403 gruplarında toplam 67 petrol ürünü yer almaktadır. Bu ürünlerin sevkiyat başına 150 kilogramı aşması halinde uygunluk yazısı alınması zorunludur.

Uygunluk Yazısı Almak Zorunda Olanlar

Tebliğe göre aşağıdakiler uygunluk yazısı almak zorundadır.

 • Akaryakıt harici ürünler yurt içinden temin eden sanayiciler,
 • Söz konusu ürünleri yurt dışından doğrudan ithal eden sanayiciler yada sanayiciler adına ithalat yapanlar,
 • Aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilemeyecektir. Sanayiciler, en fazla 2 ithalatçıya yetki vermek suretiyle uygunluk yazısı talep edebilecektir.
 • İthalatçılar, sanayiciler adına ithal ettikleri ürünleri başka kişilere veremeyecektir.

Uygunluk Yazısı Başvurusu ve Gerekli Belgeler

Uygunluk yazsısı alınabilmesi için Tebliğin EK:3’teki başvuru formunun doldurularak EPDK’ya aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

 • Sanayi sicil belgesi,
 • Kapasite raporu aslı yada oda tarafından onaylı sureti,
 • Firma yada gerçek kişi hk. muhtelif bilgiler, imza sirküleri,ikametgah vs.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığından teyit yazısı (Tebliğ ekinde EK:4),
 • 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğe uygun olarak alınan işyeri ruhsatı,
 • Satın alınacak ürünün,firma tarafından son 2 yıllık  tüketimine ait ilgili oda tarafından verilecek “fiili tüketim belgesi” aslı yada odadan onaylı sureti,
 • Sanayiciler adına ithalatçılar tarafından başvuru yapılması halinde, ilaveten,

-          İthalatçıya ait oda sicil kayıt sureti,

-          İthalatçı firma hk. muhtelif bilgiler ile imza sirküleri,

-          Sanayici ile ithalatçı arasındaki satış sözleşmesi,

-          Sanayici tarafından ithalatçıya verilmiş yetki belgesi.

Tebliğde aksi belirtilmeyen hallerde yukarıdaki belgelerin aslı yada son 6 ay içinde noter tarafından onaylı suretleri verilecektir.

İnceleme, Değerlendirme ve Uygunluk Yazısının Süresi

EPDK’ya yapılan başvurularda, istenen belgelerin eksiksiz olması zorunludur, eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksiksiz başvurular incelenerek,

 • Verilecek izin, kapasite raporunda yer alan ürünler ve miktarla sınırlıdır,
 • Mevcut stoklar düşülerek izin verilecektir,
 • Son 2 yılda hiç kullanım olmaması halinde kapasite büyüklüğüne göre Tebliğin 8/5. maddesinde belirtilen oranlarda izin verilecektir,
 • Değerlendirme aşamasında, gerek görülürse diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belge istenebilecektir,
 • Uygunluk yazısı talepleri, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde sonuçlandırılır.

EPDK tarafından verilecek uygunluk yazısının geçerlilik süresi her yılın 31.Aralık tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde o yıl için verilmiş uygunluk yazılarının asılları EPDK’ya iade edilmelidir.

Uygunluk Yazısının Kapatılması

Yeni başvuruların sonuçlandırılabilmesi için, alınmış uygunluk yazısının kapatılması gerekmektedir. Aynı yıl içinde ve aynı ürün için müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, YMM ile ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve YMM faaliyet belgesinin asılları ile Tebliğin  Ek:7 ve eklerinde yer alan tablolar EPDK’ya ibraz edilir.

Değerlendirme

Tebliğle getirilen uygunluk yazısı uygulamasına gerek var mıdır? Yukarıda belirttiğimiz gibi, uygulamanın başlamasında sadece 2 ay sonra 01.Eylül.2013 tarihinden itibaren  bu ürünleri satanlar elektronik fatura düzenlemek zorundadır ve bu ürünlerin kimlere ve hangi miktarda satıldıkları gibi detaylar ilgili idarelerin denetim birimlerince kolayca ve anında izlenebilecektir. Üstelik “uygunluk yazısı” alınabilmesi için yapılacak izin başvurusu için gerekli belgeler, belgelerin ekleri ve diğer hususlar sanayicilerimiz için normal ticaretin akışına ve icaplarına uymayan fuzuli yere çok ağır bir bürokrasi, maliyetli ve  neredeyse eziyet boyutundadır. Önerimiz, 01.Temmuz.2013’te yürürlüğe girmesi öngörülen bu yeni uygulamadan vazgeçilmesidir.