Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

TÜKETİCİLERE YENİ HAKLAR 2014 YILININ İKİNCİ YARISINDA

Adnan Yıldırım- YMM -

Yayımlanma Tarihi   .  26.12.2013

 

Adnan YILDIRIM

adnanyildirim@batiymm.com.tr

@adnyildirim

 

TÜKETİCİLERE YENİ HAKLAR 2014  YILININ İKİNCİ YARISINDA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önemli temel yasa değişiklikleri bakımından yoğun bir dönem geçiriyor. Yeni Türk Ticaret Kanununun ardından sebze meyve halleri, lisanslı depoculuk, tüketicinin korunması ve perakende ticaretin düzenlenmesi konularındaki  kanuni ve idari düzenlemeler yada tasarı hazırlıkları birbirini izliyor.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 2011 yılından bu yana Bakanlık ve TBMM’de sürdürülen çalışmalar sonucunda baştan aşağı değiştirildi. Sırada Kanunun gerektirdiği yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenlemeler var. Çıkarılacak ikincil mevzuatın sayı ve kapsam itibariyle fazla oluşu nedeniyle, Kanunun yürürlüğü için 6 aylık bir süre öngörülmüştür. TBMM tarafından kabul edilen 07.11.2013 tarih ve 6502 Sayılı yeni Kanunla,

 • 22.03.1995 tarih ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Yeni Kanun, Resmi Gazete’de yayımından 6 ay sonra 28.Mayıs.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Kanundaki madde sayıları artırılmıştır. Mevcut Kanun 34 maddeden oluşmakta iken mevzuatta ilk defa yer alan düzenlemelerle birlikte yeni Kanun’da 88 madde bulunmaktadır.
 • Yeni kanunla, aşağıda özetleyeceğimiz bazı konular ilk defa düzenlenmektedir.
 • Tüketicinin, daha etkin bilgilendirilerek ve hak arama yolları kolaylaştırılarak daha iyi korunması amaçlanmıştır.
 • Bürokrasi azaltılmaya, cezalarda hakkaniyet oluşturulmaya çalışılmıştır.

Yenilikler ve Değişiklikler

Yeni Kanunla,değişiklik yapılan yada ilk defa düzenlenen konulardan önemli olanları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

 • Tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olamayacak, sözleşme şartları tüketici aleyhine olamayacak, sözleşme ekinde açıkça belirtilenler dışında tüketiciden haksız yere ek hizmet bedeli tahsil edilemeyecektir.
 • Bankaların faiz dışında alabileceği ücret, komisyon, masraf vb. Bakanlığın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.
 • Kart çıkaran kuruluşlar aidat ücreti vb. ödenmeyen ayrı bir kart sunmak zorunda olacaklardır.
 • Tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmayacaktır.
 • Kapıdan ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerde 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkartılmış;ön ödemeli konut satışları, tüketici kredi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelere de 14 günlük, taksitli satışlarda 7 günlük cayma süresi getirilmiştir.
 • 2 ve 5 yıllık zamanaşımı süreleri içinde, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda, malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecek, eğer ayıp ağır kusur ve hileyle gizlenmişse zamanaşımından yararlanılamayacaktır.
 • Tüketici kredisi ve konut finansmanında tüketiciye yeni haklar getirilmiştir.
 • Vadesi 36 aydan az kalan konut kredilerinde erken ödeme tazminatı %2’den %1’e düşürülmüştür.
 • Maketten satışlarla ilgili olarak koruyucu düzenlemeler yapılmış, devre mülk, mesafeli ve kapıdan satışlara ilave tedbirler getirilmiştir.
 • Bina tamamlama sigortası zorunluluğu getirilmiştir.
 • Elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet vd. aboneliklerin fesih hükümleri tüketici lehine yeniden düzenlenmiştir.
 • Yayın kuruluşlarının promosyon kampanyalarının kuralları sıkılaştırılmıştır.
 • Piramit satışlar yasaklanmaktadır.
 • Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlar sınırlandırılmaktadır.
 • Garanti belgesi ile ilgili işlemler kolaylaştırılmakta, “ihtiyari garanti” başlığıyla ilave taahhüt uygulaması getirilmektedir.
 • Yanıltıcı reklamlar önlenmeye çalışılmakta, marka ismi vererek karşılaştırmalı reklama izin verilmektedir.
 • Reklam Kurulu ve Tüketici Hakem Heyetleri yeniden yapılandırılmakta, Reklam Konseyi kurulmaktadır.

Dünyanın Serbest Bölge Otoriteleri İzmir’de Toplandı

WFZC-Dünya Serbest Bölgeler Konvansiyonunun yıllık toplantıları 11-12/Aralık/2013 tarihlerinde ESBAŞ’ta yapıldı. Her yıl farklı bir ülkede yapışan bu toplantılar Türkiye’de,  ilki 2005 yılında olmak üzere ikinci defa yine İzmir’de ve ESBAŞ’ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıların İzmir’de yapılması kadar Türkiye’de serbest bölgeler konusunda yeni arayışların olduğu bir döneme denk gelmesi de anlamlı oldu.

Serbest Bölgeler ve serbest bölge enstrümanını kullanarak geliştirilen benzeri modeller, ihracata dayalı büyüme hedefleyen ülkelerin vazgeçemediği uygulamalardır. Dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinin neredeyse tamamı, şehir büyüklüğündeki alanlarda serbest bölge uygulamaları yapmakta ve serbest bölge modellerini günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemektedirler. Türkiye’deki serbest bölgelerin, kuruluş yerleri, yönetimleri ve büyüklükleri gibi sebeplerle ülke ekonomisine ve ihracatına katkısı çok sınırlıdır. İlaveten geçmişte, bazı kötüye kullanımlar nedeniyle Hükümetlerin ve ekonomi bürokrasisinin serbest bölgelere bakışı pek olumlu değildir. Oysa dünyanın çok başarılı bir şekilde kullandığı ve ciddi ekonomik başarılar elde ettiği serbest bölge uygulamaları, 2023 hedeflerinin vazgeçilmez enstrümanı olarak öne çıkarılmalıdır.