Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2014-01 (2014 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR)

-

2014 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR

 

30 Aralık 2013  PAZARTESİ   Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2013/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler “değerli kağıt” sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                   7,55

b) Beyanname                                                                                  7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                            15,10

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar 75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 206,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – Nüfus cüzdanları 6,75

7 – Aile cüzdanları 69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri 92,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 92,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi 92,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi 69,50

13 – İş makinesi tescil belgesi 69,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,75

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.