Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2014-45 (YASAL DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI)

-

Sirküler Tarihi: 17.12.2014

Sirküler No: 2014/45

YASAL DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI

2015 yılında tutulacak defterlerin açılış ve ara onayları ile 2014 yılında tutulmuş olan defterlerin kapanış onayları hakkında aşağıda bazı açıklamalar yapılmış ve özet bilgileri içeren bir tablo eklenmiştir.

TTK’nın 64 üncü maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına göre tacirler ve sermaye şirketleri tarafından tutulmak zorunda olunan ticari defterler; yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinden ibarettir. Bunların tümünün açılış onayları, bazılarının da kapanış onaylarının yapılması yasal zorunluluktur.

Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesi istemektedir. (TTK Md. 64/3)

1.1.2015 tarihinden itibaren E-Defter kullanmak zorunda olanlar, 2015 yılı için kağıt ortamında YEVMİYE ve DEFTERİ KEBİR tasdik ettirmeyeceklerdir. Diğer defterler ise tasdik ettirilecektir.

Türk Ticaret Kanununa göre onayı zorunlu olan defterlerin (kapanış onayına tabi olanlarda kapanış onayı dahil) gerekli onaylarını yaptırmayanlar 4.934 TL idari para cezasıyla cezalandırılır. (TTK Md. 562/1-c)

VUK’na göre onayı zorunlu defterlerin onaylattırılmaması halinde ise usulsüzlük cezaları ve duruma göre kazancın resen takdiri gerekir.

Saygılarımızla

Tasdike tabi defterler Açılış tasdik zamanı Kapanış tasdik zamanı Ara tasdik (defterlerini ertesi yılda kullanmak isteyenler)
Yevmiye -Yeni işe başlayanlarda işe başlama tarihinden önce,

-Öteden beri işe devam edenlerde faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayda (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayında)

İlgili hesap dönemini izleyen altıncı ayın (Haziran) sonuna kadar Hesap döneminin ilk ayı içinde
Defteri kebir -Yeni işe başlayanlarda işe başlama tarihinden önce,

-Öteden beri işe devam edenlerde faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayda (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayında)

Yok Hesap döneminin ilk ayı içinde
Envanter -Yeni işe başlayanlarda işe başlama tarihinden önce,

-Öteden beri işe devam edenlerde faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayda (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayında)

Yok Hesap döneminin ilk ayı içinde
Pay defteri Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla, izleyen faaliyet dönemlerinde açılış tasdiki yapılmadan kullanılabilir. Yok Yok
Yönetim kurulu karar defteri -Yeni işe başlayanlarda işe başlama tarihinden önce,

-Öteden beri işe devam edenlerde faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayda (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Aralık ayında)

İlgili hesap dönemini izleyen birinci ayın (Ocak) sonuna kadar Hesap döneminin ilk ayı içinde
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri Yeterli yaprakları bulunması kaydıyla, izleyen faaliyet dönemlerinde açılış tasdiki yapılmadan kullanılabilir. Yok Yok