Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2015-8 (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI)

-

Sirküler Tarihi: 05.01.2015

Sirküler No: 2015/8

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ektedir.

 

45 SERİ NO’LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

 

Resmi Gazete No 29221

Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014

Kapsam

 

I – Vergileme Ölçü ve Hadleri

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

————–

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00
1801 – 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00
2001 – 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00
2501 – 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831,00
3501 – 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00
4001 cm³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00
2-Motosikletler
100 -   250 cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00
251 -   650 cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00
651 -  1200 cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 709,00 469,00 231,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.787,00 1.068,00 469,00
26 – 35  kişiye kadar 2.143,00 1.787,00 709,00
36 – 45  kişiye kadar 2.384,00 2.024,00 945,00
46 kişi ve yukarısı 2.860,00 2.384,00 1.429,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 637,00 423,00 209,00
1.501 -   3.500  kg’a kadar 1.286,00 746,00 423,00
3.501 -   5.000  kg’a kadar 1.930,00 1.607,00 637,00
5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.143,00 1.821,00 855,00
10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.574,00 2.143,00 1.286,00
20.001 kg ve yukarısı 3.220,00 2.574,00 1.497,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 11.950,00 9.556,00 7.167,00 5.732,00
1.151 -   1.800 kg’a kadar 17.929,00 14.339,00 10.755,00 8.603,00
1.801 -   3.000 kg’a kadar 23.907,00 19.125,00 14.339,00 11.473,00
3.001 -   5.000 kg’a kadar 29.887,00 23.907,00 17.929,00 14.339,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 35.865,00 28.691,00 21.516,00 17.211,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 41.844,00 33.474,00 25.102,00 20.077,00
20.001 kg ve yukarısı 47.821,00 38.254,00 28.691,00 22.952,00

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Tebliğ olunur.