Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2015-10 (46 SERİ NO’LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI)

-

Sirküler Tarihi: 05.01.2015

Sirküler No: 2015/10

46 Seri No’lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No’lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2014 yılı için yeniden değerleme oranının % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmesine istinaden 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlarının belirlenmesine yönelik   hususlara yer verilmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğ ektedir.

 

46 SERİ NO’LU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

Resmi Gazete No 29221
Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014
Kapsam  
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. …” denilmektedir.

Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL

olarak dikkate alınacaktır.

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde
İlk                           200.000 TL için 1 10
Sonra gelen             480.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.060.000 TL için 5 20
Sonra gelen          1.900.000 TL için 7 25
Matrahın              3.640.000 TL’yi aşan  bölümü için 10 30

 

Tebliğ olunur.

—————-

1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.