Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2015-16 (2015 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN SAYISI ARTACAK)

-

Sirküler Tarihi: 02.02.2015

Sirküler No: 2015/16

2015 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN SAYISI ARTACAK.

1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014 /7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan kriterler aşağı çekilerek bağımsız denetime tabi olacak şirket sayısı artırılmıştır.

Karara göre; 2013 ve 2014 yıllarında üst üste,

-aktif toplamı 50 milyon TL ve üstü,

-yıllık net satış hasılatı 100 milyon TL ve üstü,

-çalışan sayısı 200 ve üstü

kriterlerinden ikisini tutturan anonim ve limited şirketler 2015 yılında bağımsız denetim yaptıracaklardır.

Aynı kriterler;

-BKK’na ekli II sayılı listenin üçüncü sırasında yer alan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler,

-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketler,

-Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler

içinde aynı tutarlarda değiştirilmiştir.

  • Bu kriterler şirketlerin bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınacaktır.
  • Söz konusu kriterlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkılır.
  • Bu kriterler ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.
  • Kriterleri tutturan şirketler 2015 yılı mali tablolarını bağısız denetçiye denetlettirmek zorunda olup, bağımsız denetçilerini genel kurulda veya her halükarda 2015 yılı bitmeden seçeceklerdir. Genel kurulda seçilen denetçi şirket yönetim kurulu tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilecektir

 

Saygılarımızla.