Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2015-34 (TORBA KANUN YAYINLANDI)

-

Sirküler Tarihi: 07.04.2015

Sirküler No: 2015/34

TORBA KANUN YAYINLANDI

7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun yayınlanmıştır.

Yapılan önemli düzenlemeler özetle şöyledir:

-Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine eklenen fıkra ile elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

-Vergi Usul Kanununa eklenen 132/A maddesi ile, yoklama sonuçlarının elektronik ortamda düzenlenen yoklama fişine kaydedilebileceği belirtilmiştir.

-1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren anonim ve limited şirketlerin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurum kazancından indirilebilecektir. Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanacaktır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devredecektir.  Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu paragraftaki nakit dışındaki varlık devri ifadesi açıklanmaya muhtaç olup çıkarılacak Tebliğler ile açıklanması gerekir. Maddedeki % 50 olan oranın % 150 ye kadar çıkarılmasına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Saygılarımızla