Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2015-65 (E-TEBLİGAT 01.04.2016 TARİHİNE EERTELENDİ)

-

 

 

Sirküler Tarihi:30.12.2015

Sirküler No: 2015/65

 

e-Tebligat 01.04.2016 Tarihine Ertelendi

29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 456 Sıra No.lu Tebliğde  değişiklik yapılmıştır.

 

Değişikliğe göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinin gerekli başvuruları yaparak e-tebligat sistemini kullanmaya başlama zorunluluğu 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir.

 

Saygılar.

 

Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdadır.

 

 

29 Aralık 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29577
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

(SIRA NO: 467)

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.