Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.3052 5.3147
Euro 5.9958 6.0066
Sterlin 6.8408 6.8765
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2016-28 (SERMAYE AVANSI OLARAK ÖDENEN TUTARLAR DA NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK)

-

Sirküler Tarihi: 11.08.2016

Sirküler No: 2016/28

SERMAYE AVANSI OLARAK ÖDENEN TUTARLAR DA NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA FAİZ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ı  bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50′sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin açıklamalara 2015/56 ve 2016/3 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir

Maliye Bakanlığı 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliği yayınlamıştır. Söz konusu tebliğ ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ‘ne “10.6.3.1.1. Sermaye avanslarının durumu” bölümü eklenmiştir.