Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2017-56 (HAFTALIK BÜLTEN (26-31 ARALIK)

-

Sirküler Tarihi: 02.01.2018

Sirküler No: 2017/56

HAFTALIK BÜLTEN (26-31 Aralık)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50’sinden fazlasını aşıyorsa, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin %50 fazlası esas alınacaktır.

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

FATİH Projesi kapsamında proje bileşenlerine ilişkin 5/12/2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ya da Proje yüklenicisinin ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için ÖTV istisnası uygulanması konusunda açıklamalar yer almaktadır.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Engellilerin kullandığı araçlarda ÖTV istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 49)

1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2017 vergi tutarlarının, 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) oranında artırılarak tespit edilmiştir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

Veraset ve intikal vergisindeki maktu istisna tutarları ve matrah dilim tutarları % 14,47 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

Çevre temizlik vergisi tutarlarının yeniden değerleme oranında (% 14,47) artırılmasına ilişkindir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Damga Vergisi Kanununda yer alan azami tutar ile maktu vergilerin yeniden değerleme oranında (% 14,47) oranında artırılmasına ilişkindir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

Harçlar Kanununda yer alan maktu harçların yeniden değerleme oranında (% 14,47) artırılmasına ilişkindir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

Yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklamıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)

Vergi Usul Kanunundaki bazı tutarların yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkindir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11175

İmalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için uygulanan

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranın yüzde yüz olması uygulaması

31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)

 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV istisnası ve iadesi uygulamalarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.