Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2018-10 (21.05.2018)

-

Sirküler Tarihi: 21.05.2018

Sirküler No: 2018/10

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarının Yurt İçi ÜFE oranında faiz ile yeniden yapılandırılması,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde , trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarında yapılandırma,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi imkanlar getirilmiştir.

Matrah ve Vergi Artırımı

Kanunda bazı vergilerde son beş yılın matrahlarının veya vergilerinin belirli oranlarda artırılması halinde, bu yıllarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı öngörülmektedir.

Matrah ve vergi artırımı aşağıdaki dört vergi grubunda yapılabilecektir:

- Gelir Vergisi

- Kurumlar Vergisi

- Gelir Stopaj Vergisi (Sınırlı bazı ödemeler için)

- Katma Değer Vergisi

Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Oranları Ve Asgari Artırılacak Matrah Tutarları
YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) VERGİ ORANI
2013 % 35 36.190 % 20
2014 % 30 38.323 % 20
2015 % 25 40.701 % 20
2016 % 20 43.260 % 20
2017 % 15 49.037 % 20

Matrah Artırımında Başvuru Süresi Ve Ödeme Süresi

Matrah ve vergi artırımının 31.08.2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin peşin veya ilk taksitinin 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen tarihten başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitle ödemesi mümkündür.

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818

17/5/2018 tarihli ve   2018/11818 sayılı BKK ile yapılan düzenlemede bazı  akaryakıt ürünleri  için  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumunca  ilan edilen  akaryakıt  bayi  satış  fiyatlarına  esas  alınan  yurtiçi  rafineri  çıkış fiyatlarında,

 1. 17/5/2018 tarihinden itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına  bağlı  olarak  meydana  gelecek  artış  durumunda,  söz konusu  malların  tabi  olduğu  özel  tüketim  vergisi  tutarlarının, gerçekleşen artış tutan kadar azalış yapılmak suretiyle;
 2. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek  azalış  durumunda,  söz  konusu  malların  tabi  olduğu  özel tüketim  vergisi  tutarlarının,  17/5/2018  tarihinde  uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde, uygulanacağı belirtilmiştir.