Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

MÜKELLEFLER İÇİN BÜYÜK İMKAN: BİLANÇODAKİ TAŞINMAZLAR YENİDEN DEĞERLENEBİLECEK

Bülent Çakar - YMM

MÜKELLEFLER İÇİN BÜYÜK İMKAN: BİLANÇODAKİ TAŞINMAZLAR YENİDEN DEĞERLENEBİLECEK

Bülent ÇAKAR

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Kanun ile, mükelleflerin bilançosunda yer alan taşınmazlarını, 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden değerlemelerine imkan tanınmıştır.

Sat kirala geri al işlemine ve kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar bu imkandan yararlanamayacaklardir.

Bilançoda yer alan taşınmazların ve amortismanların değeri, yeniden değerleme oranı ile çarpılacaktır. Amortisman hehangi bir yılda ayrılmamış olsa da tam olarak ayrılmış varsayılacaktır.

Mükelleflerin enflasyon düzeltmesine tabi tuttukları en son bilançolarında (uygulamada en son 31.12.2004 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutuldu) yer alan gayrimenkuller ve amortismanları, Nisan 2018 Yİ-ÜFE/Ocak 2005 Yİ-ÜFE, şeklinde bulunacak yeniden değerleme oranı ile çarpılacaktır. Bu oran 341,88/114,83=2,97 0larak bulunmaktadır. Diğer bir deyişle taşınmazın defterdeki değeri yaklaşık 3 kat artırılacaktır.

Enflasyon düzeltmesinin yapıldığı en son bilanço tarihi olan 31.12.2004 tarihinden sonra edinilen taşınmazlar için ise, yukardaki Ocak 2005 ÜFE endeksi yerine, taşınmazın edinildiği tarihi takip eden ayın ÜFE endeksi kullanılacaktır.

Taşınmazın net bilanço aktif değerindeki artış, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecektir. Bu fon hesabı sermayeye ilave edilebilecektir. İşletmeden çekilemeyecek, sermaye hesabı dışında başka bir hesaba kaydedilemeyecektir, aksi takdirde bu işlemin yapıldığı dönem kazancı olsun veya olmasın, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların amortismanları, yeniden değerlenmiş bedelleri üzerinden ayrılmaya devam edilecektir.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artış tutarı üzerinden % 5 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir. Bu vergi zamanında beyan edilmez veya ödenmez ise bu uygulamadan yararlanılamayacaktır.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların satılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu düzenleme, yıllar önce uygulanan yeniden değerleme uygulamasından çok daha avantajlı hükümler içeriyor.

Birincisi, bilançolar iyileşecek ve gerçek duruma daha uygun hale gelecektir. Kredi taleplerinde, kredi verenlerin önüne daha gerçekçi bilançolar ile çıkılacaktır.

İkincisi, amortismanlar yeniden değerlenmiş bedeller üzerinden ayrılacağı için, vergi avantajı sağlamış olacaktır.

Üçüncüsü, Maliye, gayrimenkulün satışında, bu uygulama ile pasife kaydedilen değer artışını, sermayeye ilave edilmemiş olsa bile, vergilemekten vazgeçmiştir. Yani, 2004 yılında edinilen bir gayrimenkul 2018 yılı içinde satıldığında, defterdeki maliyet bedeli yerine, bu bedelin yaklaşık 3 katı olan bedel dikkate alınarak satış kazancı hesaplanacaktır.