Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6917 5.7020
Euro 6.2941 6.3055
Sterlin 7.0870 7.1239
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2019-34 (KAMBİYO SATIŞLARINDAN ALINAN BSMV BAZI İŞLEMLERDE SIFIRA (0) İNDİRİLDİ)

-

Sirküler Tarihi: 17.06.2019

Sirküler No: 2019-34

KAMBİYO SATIŞLARINDAN ALINAN BSMV BAZI İŞLEMLERDE SIFIRA (0) İNDİRİLDİ

17 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ile İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarından alınan binde 1 oranındaki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi sıfıra (0) indirildi.

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149)

17 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 30804

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149)

Karar Sayısı: 1149

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16/6/2019 TARİHLİ VE 1149 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,”

MADDE 2– Bu Karar yayımını takip eden gün yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.