Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2008 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi   :   23.06.2010 Sinan GÜNGÖR (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Aktifte Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi Şirketlerin aktifine kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı konusunda yapılan düzenlemeler ile kurumların likiditesini artırmak ve öz sermayelerinin daha güçlü hale gelmesini teşvik etmek amacıyla vergisel [...]

Yayımlanma Tarihi   : 29.12.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Varlık Barışı 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunla aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt [...]

Yayımlanma Tarihi   :  24.12.2008 Funda KULANŞI  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Yönünden Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma GİRİŞ Türkiye de kısmi süreli çalışma hizmetler sektöründe, kentsel bölgelerde ve gençler arasında yayılmaktadır. Çalışanların çalışma sürelerine bağlı olarak gelişen bir esnek çalışma modeli olan kısmi süreli [...]

Yayımlanma Tarihi   :  22.12.2008 Akın Gencer ŞENTÜRK  Avukat, SMMM B/A Hukuk Bürosu Alt Firma Vergi İnceleme Raporlarının Mükellefe Tebliğ Edilmemiş Olmasının “Adil Yargılama” İlkesi ve “Vergi Mahremiyeti” Karşısındaki Durumu Son günlerde yayımlanan birçok makalede ve diğer yayınlarda çok fazla gündeme getirilmiş ve muhtemelen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı ile ilgili tüm davalarda [...]

Yayımlanma Tarihi   :   19.12.2008 Sinan GÜNGÖR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. KDV Genel Tebliğ Taslağı’nda Öngörülen Tevkifat Uygulaması I. GİRİŞ 193 Sayılı Gelir ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanunlarında olduğu gibi vergi alacağının güven altına alınması amacıyla, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da vergi sorumluluğu ve vergi tevkifatı [...]

Yayımlanma Tarihi   :  16.12.2008 Hüseyin ÖNCÜ  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Ortağı Sözleşmeden Kaynaklanan ve Gerçekte Mal veya Hizmet Teslimi İçermeyen Bedellerde Katma Değer Vergisi Uygulaması Ticari hayatta firmalar arasında yapılan belli mal ve hizmetin belli sürelerde teslimi veya belli miktarlarda mal alım taahhüdü içeren sözleşmeler imzalanabilmektedir. [...]

Yayımlanma Tarihi   :  18.11.2008 Bülent ÇAKAR Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Kurucu Ortak Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Hükümetin Meclise sevkettiği tasarı 13 Kasım 2008 tarihinde TBMM de oylanarak 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun adıyla kabul edilmiştir. Tasarının gerekçesinde yer alan Türkiye [...]

Yayımlanma Tarihi   :  17.11.2008 Ahmet ÖZPINAR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Değerleme Ölçüsü Olarak Maliyet Bedeli I. Giriş: Vergi Usul Kanunu açısından değerleme; işletmelere dahil iktisadi kıymet, alacaklar, borçlar ve menkul kıymetlerin belli bir zamandaki kıymetinin tespit veya takdir edilmesidir. Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak değerlemede esas amaç, [...]

Yayımlanma Tarihi   : 12.11.2008   Halil ERGÜN  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kurumlar Vergisinde Kurum Kazançlarından Yapılan Stopaj Uyarı: Makalemiz yazıldıktan sonra yayınlanan 2008/14272 sayılı BKK ile makalemiz içinde geçen bazı oranlar değiştirilmiştir. Makalemiz bu kapsamda güncellenecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı olarak vergilenecek kazançlarını elde ettikleri sırada [...]

Yayımlanma Tarihi   : 10.11.2008 Akın Gencer ŞENTÜRK  Avukat, SMMM B/A Hukuk Bürosu Geçmişten Bu Güne Limited Şirket Ortaklarının, Bu Şirketlerin Kamu Borçları’ndan Sorumluluğu Öğretide kamu borcunun farklı tanımlamaları yapılmakta ise de biz Kanunda yer alan Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, [...]

Sayfa 1 2 3 4 5