Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0762 6.0872
Euro 6.7819 6.7941
Sterlin 7.6841 7.7242
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2008 Makaleleri

Yayımlanma Tarihi   :  17.04.2008 Halil ERGÜN (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. BEYANNAME İMZALATMA VE E-BEYANNAME VERME ZORUNLULUĞU I. BEYANNAME İMZALATMA ZORUNLULUĞU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına, Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir veya [...]

Yayımlanma Tarihi  :    11.04.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak Emekli Olup Anonim Şirket Kurucu Ortağı veya Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı ile Limited Şirket Ortağı Olanların Ödeyecekleri Sosyal Güvenlik Desteleme Primi Bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel [...]

Yayımlanma Tarihi   : 05.04.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak EKONOMİK KRİZ VE TOPLUMSAL AKIL Çevremizdeki her şeyin sürekli değiştiğini, hiçbir şeyin aynı kalmadığını, en genel doğruların bile tepe taklak olduğunu görüyor musunuz? Bunu anlamak için fazla uzağa gitmek gerekmiyor; geçtiğimiz son 10-20 yıla [...]

Yayımlanma Tarihi   :  02.04.2008 Erdal ULUSEL  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi KDV İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bazı mallarda katma değer vergisi oranlarının indirilmesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle aylık mahsup yoluyla iade edilebilme olanağının tanınması KDV iadesinin kapsamını genişletmiş, geçmişte iade mekanizması ile [...]

Yayımlanma Tarihi   :  28.03.2008 Ahmet ÖZPINAR (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. KUR FARKLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI VE MUHASEBESİ I. GİRİŞ: Bilindiği gibi, kur farklarının KDV�ne tabi olup olmaması sürekli tartışılmakta olup, Katma Değer Vergisinin yürürlüğe girdiği 1984 yılından bu güne kadar, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek [...]

Yayımlanma Tarihi   :  28.03.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR OLMANIN ANLAM VE ÖNEMİ Bir önceki yazımızda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yapılacak değişiklik tasarısından bahsederken, anonim ve limited şirketlerin malvarlığından alınamayan veya alınamayacağı anlaşılan amme alacağının limited [...]

Yayımlanma Tarihi  :   25.03.2008 Bülent ÇAKAR  Yeminli Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak “6183 Sayılı Kanunda” Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Önemli Değişiklikler Öngörülüyor Ekonomik krizin ülkemize de ulaştığı ve yavaş yavaş etkilerinin görülmeye başlandığı bugünlerde gün ayağını yorganına göre uzatma günü. Alacakların tahsil kabiliyeti, olası tahsilat gecikmelerine [...]

Yayımlanma Tarihi   :  18.03.2008 Levent ETKESEN  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Transfer Fiyatlandırmasında Yer Alan Emsallere Uygunluk İlkesi ile Diğer Kanunlarda Yer Alan Emsal Bedel ve Emsal Ücret A. Transfer Fiyatlandırmasında Yer Alan Emsallere Uygunluk İlkesi Transfer fiyatlandırmasında yer alan emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal [...]

Yayımlanma Tarihi  : 03.03.2008 Sinan GÜNGÖR  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. İhbar Tazminatının Hesaplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar GİRİŞ: İşçi-işveren arasında yapılan belirsiz süreli sözleşmelerin çalışma hayatının olağan akışı içerisinde ömür boyu sürmesi mümkün olmayabilir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce tarafların birbirlerine sözleşmeyi feshedeceğini bildirmesi 4857 sayılı İş [...]

Yayımlanma Tarihi  :  03.03.2008 Funda KULANŞI  (Stajyer Denetçi Yardımcısı) Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı (TMS 40) GİRİŞ Ülkemizde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu bünyesinde yayınlanan tebliğler doğrultusunda, mevcut muhasebe sistemimiz ve finansal raporlama sistemleri bakımından önemli değişiklikler kaydedilmektedir. Bu yenilik ve değişikliklerin uygulamaya konulması bakımından çeşitli yasal düzenlemeler yapılmakta [...]

Sayfa 1 2 3 4 5