Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.8915 5.9021
Euro 6.5012 6.5129
Sterlin 7.4948 7.5339
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Kategori: 2011 Sirkülerleri

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)     13 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28141 Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) 1. Giriş 1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (1) 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (2) “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 [...]

BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR   27 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı malların KDV oranları 28 Kasım 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: -Bulgurun toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 -Canlı kümes hayvanlarının toptan teslimi % 1, perakende teslimi % 8 -Et ve [...]

2011 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 10,26 OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR     17 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28115 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUN GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 410)   Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) [...]

KAYIT VE TESCİLE TABİ TAŞITLARA İLİŞKİN ÖTV BEYANNAMELERİ HAKKINDA 22 NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ       01 Kasım 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28102 Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 22)   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa (1) ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçların vergilendirilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. A) [...]

VERGİ DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

2011 ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 7,33 OLARAK UYGULANACAKTIR       26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/21  Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı  Tarihi : 26 / 10 /2011  Sayısı : KVK-21/2011-3 / Yatırım İndirimi – 15  İlgili olduğu [...]

DERİ İMALATINDA KULLANILAN BAZI MALLARIN ÖTV KANUNU KAPSAMINDA TECİL TERKİN UYGULAMASINDAN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI HK ÖTV SİRKÜLERİ       17 Ekim 2011 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/14   Konusu : Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması Tarihi : 17/10/2011 Sayısı : ÖTV-1/2011-1 İlgili Olduğu Maddeler : ÖTV Kanunu 8/1 inci madde   1- Giriş:   Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, sanayi sicil belgesi sahibi [...]

MOTORLU TAŞITLAR, İÇKİ VE SİGARADA ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ. İTHALATTA KKDF KESİNTİ ORANI % 6 OLDU     13 Ekim 2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile motorlu taşıtlar, içki ve sigarada ÖTV oranları yeniden belirlenirken, ithalatta ödenen KKDF kesinti oranı % 6 olarak tespit edildi. 12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304SAYILI KARARNAMENİN [...]

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü                                                                                                                                     16/9/2011   Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-600                                                 Konu : 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular     GENELGE 2011 – 63   Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvuruların yeri ve şekli 18/3/2011 tarihli ve 2011/29 [...]

BAZI MALLARIN ÖTV TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ      14 Eylül 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28054 Karar Sayısı : 2011/2198 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/9/2011 tarihli [...]

Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9